จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กรุงเทพมหานคร
  • เลย
  • เลย
  • กรุงเทพมหานคร
  • ขอนแก่น

แอร์เมืองเลย

Type: รถบัส

Bus No: Air Muang Loei

Total Seat:

แอร์เมืองเลย – ท่องเที่ยวไปกับเราสู่เมืองเลย, เชียงคาน, ชุมแพ, และปากชม ด้วยบริการรถโดยสารที่สะดวกสบาย จองตั๋วของคุณได้ที่ www.myontour.com – การันตีที่นั่งและความปลอดภัย!

บริการรถโดยสาร: บริษัท แอร์เมืองเลย ให้บริการรถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังเลย, เชียงคาน, ชุมแพ, และปากชม

สิ่งอำนวยความสะดวก: รถมีระบบปรับอากาศ, เบาะที่นั่งปรับเอนได้, ห้องน้ำภายใน, อาหารว่าง, และจุดพักรถ

การจองตั๋ว: สามารถจองตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.myontour.com หรือไลน์

เงื่อนไขการเดินทาง: ผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง 30 นาทีเพื่อรับตั๋วจริงที่ช่องบริการ

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ