จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กรุงเทพมหานคร
  • อุดรธานี
  • หนองคาย
  • บึงกาฬ
  • อุดรธานี
  • กรุงเทพมหานคร
  • หนองคาย
  • บึงกาฬ

แอร์อุดร

Type: รถบัส

Bus No: Air Udon

Total Seat:

แอร์อุดร – บริการรถโดยสารที่มีคุณภาพ ตั้งแต่กรุงเทพฯ ไปยังอุดรธานี, หนองคาย, และบึงกาฬ จองตั๋วได้ง่ายๆ ที่ www.myontour.com – เดินทางได้อย่างสบายใจกับเรา!

บริการรถโดยสาร: บริษัท แอร์อุดร ให้บริการรถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคอีสาน เช่น อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ

สิ่งอำนวยความสะดวก: รถโดยสารมีระบบปรับอากาศ เบาะที่นั่งปรับเอนได้ ห้องน้ำภายในรถ และอาหารว่าง

จุดแวะพักรถ: มีจุดพักรถบริการเพื่อให้ผู้โดยสารพักผ่อน

การจองตั๋วออนไลน์: สามารถจองตั๋วผ่านเว็บไซต์ www.myontour.com หรือช่องทางไลน์ และต้องมารับตั๋วจริงที่ช่องบริการของบริษัทก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ