จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กรุงเทพมหานคร
  • ประจวบคีรีขันธ์

บางสะพานทัวร์

Type: รถบัส

Bus No: bang-saphan-tour

Total Seat:

บางสะพานทัวร์: บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ที่เชื่อถือได้จากกรุงเทพฯ ไปยังประจวบคีรีขันธ์ ค้นหาตารางเวลา, จอง, และชำระเงินได้ทันทีที่ www.myontour.com – รวดเร็ว, สะดวก, และปลอดภัย

บางสะพานทัวร์: บริษัทรถประจำทางที่ให้บริการจากกรุงเทพฯไปประจวบคีรีขันธ์

ตารางเวลา: มีบริการรถประจำทางตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 23.59 น.

ระยะเวลาเดินทาง: ประมาณ 3-4 ชั่วโมงด้วยรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 40 ที่นั่ง

สถานีขนส่งหลัก: สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ตั้งอยู่ที่ถนนบรมราชชนนี

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ