จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กรุงเทพมหานคร
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • กรุงเทพมหานคร
J.K.P. Transport

เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต

Type: รถตู้

Bus No: J.K.P. Transport

Total Seat:

เมื่อคุณต้องการจองตั๋วรถตู้ออนไลน์ระหว่างกรุงเทพฯ และหัวหิน คุณสามารถใช้บริการของ เจ.เค.พี. ทรานสปอร์ต ที่มีรถตู้โดยสารปรับอากาศคุณภาพสูง ระหว่างสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) และหัวหิน โดยเวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง

รถตู้ทั้งในและนอกรถสะอาดและพร้อมให้บริการทุกครั้ง ภายในรถจะมีข้อมูลของรถและพนักงานขับรถติดไว้อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร

คุณสามารถจองตั๋วออนไลน์ผ่านระบบตัวแทนจำหน่ายที่ www.myontour.com หรือผ่านช่องทางไลน์ และเพื่อเตรียมตัวในวันเดินทาง ควรมาก่อนเวลาเดินทางหรืออย่างน้อย 30 นาที ที่สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต2) ที่อยู่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109001

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ