จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กรุงเทพมหานคร
  • กรุงเทพมหานคร

พศวัตทัวร์

Type: รถตู้

Bus No: Pasawat

Total Seat:

ตารางเวลาเดินรถ: หน้านี้มีตารางเวลาเดินรถของบริษัท พศวัตทัวร์ สำหรับเส้นทางต่างๆ เช่น 125 ราม1-สายใต้ และ 47 หมอชิต-สายใต้

จุดบริการ: มีการระบุจุดจอดและจุดบริการต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก), สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ, และจตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)

ประเภทพาหนะ: มีการให้บริการด้วยรถตู้มาตรฐาน ต.47 / ต.125 ที่มีรอบเวลาออกจากต้นทางตั้งแต่ 05:00 น. ถึง 20:00 น.

การจองตั๋ว: ผู้ใช้สามารถจองตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้ พร้อมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการจองและเคาน์เตอร์ออกตั๋ว

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ