จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กรุงเทพมหานคร
  • ภูเก็ต
Phuket travel

ภูเก็ตท่องเที่ยว

Type: รถบัส

Bus No: Phuket Travel

Total Seat:

ภูเก็ตท่องเที่ยว: บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์สำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ที่สะดวกและรวดเร็ว พร้อมให้คุณเดินทางได้อย่างมั่นใจ จองตั๋วของคุณได้ที่ www.myontour.com – ความสะดวกสบายในการเดินทางที่คุณสามารถพึ่งพาได้

ภูเก็ต ท่องเที่ยว: บริษัทรถโดยสารที่ให้บริการระหว่างกรุงเทพฯ และภูเก็ต

เที่ยวรถ: มีเที่ยวรถออกเดินทางทุกวัน 6 เที่ยวจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ต และ 6 เที่ยวจากภูเก็ตไปกรุงเทพฯ

ประเภทรถบัส: มีรถบัส VIP ที่มีที่นั่ง 3 ที่นั่งต่อแถว และรถบัสมาตรฐานที่มีที่นั่ง 4 ที่นั่งต่อแถว

การจองตั๋ว: ผู้โดยสารควรจองตั๋วล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยในการจองที่นั่ง โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ