จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กาฬสินธุ์
  • มหาสารคาม
  • สกลนคร
Sang Pratheep Dern Rot

แสงประทีปเดินรถ

Type: รถบัส

Bus No: Sang Pratheep Dern Rot

Total Seat:

บริการรถโดยสาร: แสงประทีปเดินรถ ให้บริการรถบัสปรับอากาศระหว่างเมืองกาฬสินธุ์, มหาสารคาม, และสกลนคร พร้อมห้องน้ำ (บางเส้นทาง), ผ้าห่ม, อาหารว่าง, น้ำ, และเบาะนั่งปรับเอนได้

การจองตั๋วออนไลน์: สามารถจองตั๋วผ่าน www.myontour.com หรือไลน์ และต้องมารับตั๋วจริงที่ช่องบริการก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที

ที่ตั้งบริษัท: 94-96 ถนนโสมพะมิตร, ตำบลกาฬสินธุ์, อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์ 46000

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ