จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กรุงเทพมหานคร
  • กรุงเทพมหานคร
  • ชลบุรี

รถตู้ร่วมบริการ บขส.

Type: รถตู้

Bus No: Shared van service

Total Seat:

รถตู้ร่วมบริการ บขส.: รถตู้โดยสารปรับอากาศที่มีความสะอาดและพร้อมให้บริการ มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ถังดับเพลิง และค้อนทุบกระจก

การจองตั๋วออนไลน์: สามารถจองตั๋วผ่านเว็บไซต์ www.myontour.com หรือไลน์ และต้องมารับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที

สถานีขนส่งกรุงเทพฯ: ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เส้นทาง: กรุงเทพฯ-บางบัวทอง-สุพรรณ, กรุงเทพฯ-บ้านหมี่-หนองม่วง, กรุงเทพฯ-สยามอีสเทิร์น-ปลวกแดง, กรุงเทพฯ-นิคมพัฒนา, กรุงเทพฯ-บางมูลนาก, กรุงเทพฯ-ชลบุรี, กรุงเทพฯ-ไพศาลี, กรุงเทพฯ-ตาคลี, กรุงเทพฯ-นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ