จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กรุงเทพมหานคร
  • นครศรีธรรมราช
  • สุราษฎร์ธานี
  • ตรัง
  • พัทลุง
  • สตูล

ศรีสุเทพทัวร์

Bus No: Sri Suthep

Total Seat:

ศรีสุเทพทัวร์ – บริการรถโดยสารคุณภาพจากกรุงเทพฯ ไปยังนครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, พัทลุง, สตูล, และสงขลา จองตั๋วของคุณได้ที่ www.myontour.com – เดินทางได้อย่างสบายใจ!

ศรีสุเทพทัวร์: บริษัทรถประจำทางที่ให้บริการระหว่างกรุงเทพฯ และภาคใต้ของประเทศไทย

เส้นทางหลัก: ครอบคลุมจังหวัดต่างๆ เช่น นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, พัทลุง, สตูล, และสงขลา

ตารางเดินรถ: มีรถโดยสารแบบข้ามคืน โดยมีตารางงานในช่วงค่ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก: เครื่องปรับอากาศ, ที่นั่งเอนกาย, และห้องน้ำ พร้อมคำแนะนำให้นำเสื้อไปด้วยเนื่องจากอาจเย็นมากในตอนกลางคืน

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ