จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กรุงเทพมหานคร
  • สุโขทัย
สุโขทัยวินทัวร์

บริษัท สุโขทัยธานี จำกัด

Type: รถบัส

Bus No: sukhothai-thani

Total Seat:

“สุโขทัย วินทัวร์” หรือ บริษัท สุโขทัยธานี จำกัด ให้บริการรถทัวร์คุณภาพสู่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ พร้อมเส้นทางอื่นๆ มากมาย จองตั๋วง่ายๆ ผ่าน www.myontour.com และเพลิดเพลินกับการเดินทางที่สะดวกสบายและปลอดภัย

บริการรถโดยสาร: สุโขทัยวินทัวร์ กรุงเทพฯ ให้บริการไปยังภาคเหนือของไทย เช่น สุโขทัย, นครสวรรค์, พิษณุโลก, และอุตรดิตถ์

ความปลอดภัย: มีพนักงานขับรถสองคนต่อเที่ยว เพื่อเปลี่ยนหน้าที่ขับรถ มีจุดจอดที่นครสวรรค์เพื่อรับประทานอาหาร

บริการบนรถ: มีพนักงานต้อนรับสองคนบนรถ พร้อมขนมและบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุด

การจองตั๋ว: สามารถจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ผ่าน MYONTOUR.COM และต้องแสดงหมายเลขผู้ประกอบการที่เคาท์เตอร์ก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ