จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กรุงเทพมหานคร
  • ชัยภูมิ
  • ชัยภูมิ
  • กรุงเทพมหานคร
Thian Chai Air

เทียนไชยแอร์

Type: รถบัส

Bus No: Thianchai air

Total Seat:

เทียนไชยแอร์: บริการจองตั๋วรถโดยสารออนไลน์จากกรุงเทพฯ ไปยังชัยภูมิ, ปากช่อง, เทพสถิต ที่สะดวกและรวดเร็ว พร้อมให้คุณเดินทางได้อย่างมั่นใจ จองตั๋วของคุณได้ที่ www.myontour.com – การเดินทางที่สะดวกสบายและปลอดภัย

บริการรถโดยสาร: เทียนไชยแอร์ให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ มีห้องน้ำ ผ้าห่ม และอาหารว่าง

จุดแวะพักรถ: มีจุดพักรถเพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร

การจองตั๋วออนไลน์: สามารถจองตั๋วผ่านเว็บไซต์ www.myontour.com หรือไลน์

เวลาเดินทาง: ผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง 30 นาทีเพื่อรับตั๋วจริง

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ