จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กรุงเทพมหานคร
  • ชลบุรี
  • ชลบุรี
  • กรุงเทพมหานคร
NJ Van Phu Yai Pu

วินรถตู้ NJ ผู้ใหญ่ปู

Type: รถตู้

Bus No: Van NJ Phu Yai Pu

Total Seat:

วินรถตู้ NJ ผู้ใหญ่ปู คือบริษัทรถตู้โดยสารปรับอากาศ ให้บริการเดินทางระหว่าง กรุงเทพ-บ้านบึง-หนองชาก และกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พานทอง คุณสามารถจองตั๋วได้ที่ www.myontour.com

บริษัทรถตู้: วินรถตู้ NJ ผู้ใหญ่ปู เป็นบริษัทรถตู้โดยสารปรับอากาศ ให้บริการระหว่างกรุงเทพฯ และชลบุรี

การจองตั๋ว: สามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ที่ www.myontour.com หรือผ่านไลน์

เวลาเดินทาง: ผู้โดยสารต้องมาก่อนเวลาเดินทาง 30 นาที เพื่อรับตั๋วจริง

จุดจอด: มีจุดจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร C ช่อง C5, จุดจอดบ้านบึง และจุดจอดหนองชาก

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ