จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กรุงเทพมหานคร
  • ยโสธร
  • ยโสธร
  • อุบลราชธานี
  • กรุงเทพมหานคร

วัฒนสาครทัวร์

Type: รถบัส

Bus No: Wattana Sakhon Tour

Total Seat:

จองตั๋วรถทัวร์วัฒนสาครทัวร์ ให้บริการเดินรถจากกรุงเทพฯ-โขงเจียม และยังมีเส้นทางอื่นๆ ที่ให้บริการ เช่น ยโสธร หัวตะพาน พนา ตระการ ศรีเมืองใหม่ ค้นหาตารางเวลาเดินรถและจองตั๋วได้ที่ myontour.com วัฒนสาครทัวร์ยังเปิดให้จองตั๋วผ่านระบบตัวแทนจำหน่าย ทางเว็บไซต์ myontour.com หรือผ่านช่องทางไลน์ และอย่าลืมมาก่อนเวลาเดินทางหรือเวลารถออกเดินทางก่อน 30 นาทีเพื่อรับตั๋วจริงที่หน้าช่องบริการของวัฒนสาครทัวร์

ที่อยู่ สถานีขนส่งกรุงเทพฯ หมอชิต 2 2 ถนนกำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในรถโดยสารมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น อาหารว่าง น้ำดื่ม ผ้าห่ม และจุดแวะพัก 1 จุดเพื่อรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำ

บริษัทรถโดยสาร: วัฒนาสาคร เป็นบริษัทรถโดยสารประจำทางที่ตั้งอยู่ที่สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

เส้นทางบริการ: ให้บริการเดินรถจากกรุงเทพฯ ไปโขงเจียม และมีเส้นทางอื่นๆ เช่น ยโสธร, หัวตะพาน, พนา, ตระการ, ศรีเมืองใหม่

ตารางเวลา: รถออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 8.00 น. ทุกวัน

ตัวเลือกการเดินทาง: วัฒนาสาครทัวร์ เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ