จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

  • กรุงเทพมหานคร
  • จันทบุรี
  • จันทบุรี
  • กรุงเทพมหานคร
Win Mitr Dee

วินมิตรดี

Type: รถตู้

Bus No: Win Mitr Dee

Total Seat:

เมื่อคุณต้องการจองตั๋วรถออนไลน์ระหว่างกรุงเทพฯ และจันทบุรี หรือจากจันทบุรีกลับสู่กรุงเทพฯ บริษัท วินมิตรดี มีบริการทั้งรถตู้และรถมินิบัสปรับอากาศ คุณสามารถจองตั๋วได้ที่เว็บไซต์ www.myontour.com

บริษัทวินมิตรดี: ให้บริการรถตู้และรถมินิบัสปรับอากาศ ระหว่างกรุงเทพฯ – จันทบุรี

ความสะอาดและความปลอดภัย: รถมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง, ถังดับเพลิง, ค้อนทุบกระจก

การจองตั๋วออนไลน์: ผ่านเว็บไซต์ www.myontour.com หรือไลน์

ที่ตั้งบริษัท: 108/1 ถนนสฤษดิเดช, ตำบลวัดใหม่, อำเภอเมืองจันทบุรี, จันทบุรี 22000

จุดขึ้นรถ

จุดลงรถ