ตารางเดินรถจากจังหวัดอยุธยา

ถ้าคุณต้องการเดินทางจากจังหวัดอยุธยาไปยังจุดหมายต่าง ๆ ในประเทศไทย คุณสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้ มีหลายบริษัทรถโดยสารที่ให้บริการเดินรถจากจังหวัดอยุธยาไปยังกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น หรือภูเก็ต คุณสามารถเลือกรถประเภทต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ เช่น รถพัดลม รถปรับอากาศ หรือรถ VIP ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับประเภทของรถและระยะทางของการเดินทาง

ตารางโดยสารสาธารณะจากอยุธยา

รถไฟ อยุธยา - เชียงใหม่ ฿ 1,106–1,316 11ชั่วโมง 31นาที – 11ชั่วโมง 34นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 19:44, 21:06
รถบัส อยุธยา - เชียงใหม่ ฿ 1,190–1,430 8ชั่วโมง 30นาที – 9ชั่วโมง 35นาที
 •   แท็กซี่ + เอ็กซ์เพรส 10:20, 14:00, 19:20, 21:30
 •   แท็กซี่ + รถบัสวีไอพี 08:20, 21:00, 21:45
แท๊กซี่ อยุธยา - เชียงใหม่ ฿ 13,750–14,850 8ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถตู้ อยุธยา - กรุงเทพ ฿ 150–170 1ชั่วโมง 30นาที – 2ชั่วโมง
 •   Regional 13pax 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
รถไฟ อยุธยา - กรุงเทพ ฿ 70–824 46นาที – 1ชั่วโมง 42นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 03:21, 03:57, 04:33, 04:54, 05:50
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 03:07, 03:21, 03:57, 04:14, 04:54, 05:50, 15:21, 15:59, 16:37, 19:16
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 03:07, 03:21, 03:57, 04:14, 04:54, 15:21
แท๊กซี่ อยุธยา - กรุงเทพ ฿ 1,800–6,380 1ชั่วโมง 30นาที – 2ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   Toyota Alphard
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
รถบัส อยุธยา - สุโขทัย ฿ 690 6ชั่วโมง
 •   เอ็กซ์เพรส 44 09:30, 11:30, 19:10, 20:30, 21:00, 22:00
แท๊กซี่ อยุธยา - สุโขทัย ฿ 5,797–7,700 4ชั่วโมง 30นาที – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อยุธยา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 1,800–6,380 1ชั่วโมง 15นาที – 2ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   Toyota Alphard
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อยุธยา - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 1,900–6,380 1ชั่วโมง – 1ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   Toyota Alphard
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
รถตู้ อยุธยา - กาญจนบุรี ฿ 890 2ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้เล็ก 15 ที่นั่ง 09:30
แท๊กซี่ อยุธยา - กาญจนบุรี ฿ 3,300–5,500 2ชั่วโมง 30นาที – 3ชั่วโมง 50นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อยุธยา - พัทยา ฿ 3,355–3,960 3ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
รถบัส อยุธยา - ลพบุรี ฿ 260 1ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้เล็ก 07:15, 08:30, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
แท๊กซี่ อยุธยา - ลพบุรี ฿ 3,300–3,850 1ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อยุธยา - หัวหิน ฿ 3,100–5,500 3ชั่วโมง 25นาที – 4ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อยุธยา - เกาะช้าง ฿ 6,237–9,020 6ชั่วโมง – 7ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อยุธยา - พิษณุโลก ฿ 4,901–6,600 4ชั่วโมง 30นาที – 6ชั่วโมง 20นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อยุธยา - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฿ 3,300–3,960 2ชั่วโมง 15นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อยุธยา - ปากช่อง ฿ 3,300–3,960 2ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถไฟ อยุธยา - นครราชสีมา ฿ 99–889 1ชั่วโมง 38นาที – 4ชั่วโมง 2นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 20:26, 20:48, 22:02
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 06:59, 11:31, 11:47
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:17, 00:36, 08:28, 08:51, 20:26, 20:48
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:17, 00:36, 08:28, 08:51, 11:31, 11:47, 20:26, 20:48
แท๊กซี่ อยุธยา - นครราชสีมา ฿ 3,850–4,730 3ชั่วโมง 10นาที
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อยุธยา - เอราวัณ ฿ 4,510–5,500 3ชั่วโมง 30นาที – 3ชั่วโมง 50นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อยุธยา - จันทบุรี ฿ 4,901–5,891 4ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
รถไฟ อยุธยา - อยุธยา ฿ 70–432 12นาที – 37นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 03:02, 05:22, 15:19, 20:26, 21:48
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 09:42, 11:31, 13:05, 15:18
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:17, 02:50, 03:02, 03:48, 05:22, 08:28, 08:38, 15:19, 15:21, 15:29, 15:36, 15:46, 16:09, 18:55, 20:26, 21:48, 22:30
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:17, 02:50, 03:02, 03:48, 05:22, 08:28, 08:38, 09:42, 11:31, 13:05, 15:18, 15:19, 15:21, 15:29, 15:36, 15:46, 16:09, 18:55, 20:26, 21:48, 22:30
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 03:02, 05:22, 15:19, 20:26, 21:48
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 09:42, 11:25, 11:31, 12:57, 13:05, 15:18
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:17, 02:50, 03:02, 03:22, 03:48, 05:07, 05:22, 08:26, 08:28, 08:38, 15:19, 15:21, 15:29, 15:36, 15:46, 16:09, 18:55, 20:26, 21:48, 22:18, 22:30
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:17, 02:50, 02:54, 03:02, 03:22, 03:48, 05:07, 05:22, 08:26, 08:28, 08:38, 09:42, 11:25, 11:31, 12:57, 13:05, 15:18, 15:19, 15:21, 15:29, 15:36, 15:46, 16:09, 18:55, 20:26, 21:44, 21:48, 22:18, 22:30
แท๊กซี่ อยุธยา - ตราด ฿ 4,840–6,490 5ชั่วโมง 10นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อยุธยา - แหลมฉบัง ฿ 3,410–3,850 3ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อยุธยา - ภูเก็ต ฿ 10,890–13,310 13ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อยุธยา - พระตะบอง, บัตตำบอง ฿ 7,900–9,900 6ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
รถไฟ อยุธยา - ขอนแก่น ฿ 227–985 5ชั่วโมง 48นาที – 6ชั่วโมง 49นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 21:39
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 09:42
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 22:30
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 09:42, 22:30
แท๊กซี่ อยุธยา - ขอนแก่น ฿ 5,720–6,600 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
รถไฟ อยุธยา - สระบุรี ฿ 70–820 33นาที – 49นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 20:26, 21:39, 22:02
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 06:59, 09:42, 11:31
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:17, 08:28, 20:26, 22:30
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:17, 08:28, 20:26, 22:30
แท๊กซี่ อยุธยา - เพชรบุรี ฿ 4,400–5,500 3ชั่วโมง 5นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
รถบัส อยุธยา - เชียงราย ฿ 1,363–1,634 9ชั่วโมง 40นาที – 11ชั่วโมง 20นาที
 •   แท็กซี่ + เอ็กซ์เพรส 08:20, 18:20, 19:50
 •   แท็กซี่ + รถบัสวีไอพี 19:35, 21:10
รถบัส อยุธยา - แม่ฮ่องสอน ฿ 1,497–1,813 14ชั่วโมง 10นาที
 •   แท็กซี่ + เอ็กซ์เพรส 18:20
 •   แท็กซี่ + รถบัสวีไอพี 18:29
รถบัส อยุธยา - น่าน ฿ 1,100 9ชั่วโมง 15นาที
 •   แท็กซี่ + เอ็กซ์เพรส 21:40
รถตู้ อยุธยา - สุพรรณบุรี ฿ 260 2ชั่วโมง
 •   รถตู้เล็ก 15 ที่นั่ง 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
รถไฟ อยุธยา - นครสวรรค์ ฿ 101–880 1ชั่วโมง 29นาที – 3ชั่วโมง 5นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 15:19, 19:45, 21:07, 21:48, 23:36
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 09:55
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 08:38, 09:06, 15:19, 21:07, 21:48, 23:36
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 08:38, 09:06, 15:19, 21:07, 21:48, 23:36
แท๊กซี่ อยุธยา - นครสวรรค์ ฿ 2,600–7,590 2ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์