ตารางเดินรถจากจังหวัดจันทบุรี

ถ้าคุณต้องการเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีไปยังเมืองอื่น คุณสามารถเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทาง รถไฟ หรือเครื่องบินได้ เราจะแนะนำตารางเดินรถโดยสารประจำทางที่ออกจากสถานีขนส่งจันทบุรี ซึ่งมีเส้นทางไปยังกรุงเทพฯ ชลบุรี ปราจีนบุรี และอื่นๆ

ตารางเดินรถโดยสารประจำทางจากจันทบุรี

| เส้นทาง | เวลาออก | เวลาถึง | ค่าโดยสาร |
| จันทบุรี – กรุงเทพฯ | 05:00, 06:00, … , 20:00 | 08:30, 09:30, … , 23:30 | 180 – 220 บาท |
| จันทบุรี – ชลบุรี | 05:30, 06:30, … , 19:30 | 07:00, 08:00, … , 21:00 | 100 – 120 บาท |
| จันทบุรี – ปราจีนบุรี | 06:00, 07:00, … , 18:00 | 07:30, 08:30, … , 19:30 | 80 – 100 บาท |

คุณสามารถซื้อตั๋วได้ที่หน้าสถานีขนส่งหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทผู้ให้บริการ เช่น www.myontour.com เป็นต้น

ตารางโดยสารสาธารณะจากจันทบุรี

แท๊กซี่ จันทบุรี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 3,300–7,150 3ชั่วโมง – 5ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถบัส จันทบุรี - กรุงเทพ ฿ 275 4ชั่วโมง 30นาที
 •   ระหว่างเมือง 05:00, 05:30, 06:00, 07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30
แท๊กซี่ จันทบุรี - กรุงเทพ ฿ 2,800–6,078 3ชั่วโมง – 5ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ จันทบุรี - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 3,300–7,370 3ชั่วโมง – 5ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ จันทบุรี - ตราด ฿ 1,300–2,600 1ชั่วโมง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี

24/5 ถนน สฤษดิเดช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000