ตารางเดินรถจากจังหวัดเชียงราย

ถ้าคุณต้องการเดินทางจากจังหวัดเชียงรายไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ในประเทศไทย คุณสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้ มีหลายบริษัทรถโดยสารที่ให้บริการเดินรถจากจังหวัดเชียงรายไปยังจังหวัดอื่น ๆ เช่น เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก กรุงเทพฯ และอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสามารถเลือกประเภทของรถโดยสารที่ต้องการได้ เช่น รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารพิเศษ หรือรถโดยสาร VIP แต่ละประเภทจะมีค่าบริการและความสะดวกสบายที่แตกต่างกัน

คุณสามารถตรวจสอบตารางเดินรถของแต่ละบริษัทได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.myontour.com คุณควรจองตั๋วล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ที่นั่ง

ตารางโดยสารสาธารณะจากเชียงราย

รถบัส เชียงราย - หลวงพระบาง ฿ 1,200–1,750 16ชั่วโมง 30นาที – 1วัน 11ชั่วโมง
 •   แท็กซี่ + รถบัส + รถสองแถว + รถนอน 05:30, 12:00
 •   แท็กซี่ + รถบัส + รถสองแถว + เรือช้า 05:00, 08:00
 •   แท็กซี่ + รถนอน 15:00
เที่ยวบิน เชียงราย - หลวงพระบาง ฿ 2,108 5ชั่วโมง 5นาที – 7ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 09:00
แท๊กซี่ เชียงราย - หลวงพระบาง ฿ 13,750–19,690 11ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถบัส เชียงราย - กรุงเทพ ฿ 722–1,282 11ชั่วโมง – 12ชั่วโมง 40นาที
 •   วีไอพี 20 16:30
 •   เอ็กซ์เพรส 40 17:30
 •   เอ็กซ์เพรส 42 08:30, 18:30
 •   วีไอพี 31 19:00
 •   วีไอพี 18:15
 •   เอ็กซ์เพรส 18:00, 18:30, 18:35
 •   โกลด์คลาส 17:46, 18:05
เที่ยวบิน เชียงราย - กรุงเทพ ฿ 1,629–2,378 1ชั่วโมง 25นาที – 1ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด 08:40, 10:25, 13:40, 15:55, 17:40, 21:00, 21:25
แท๊กซี่ เชียงราย - กรุงเทพ ฿ 11,831–13,415 11ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ เชียงราย - เชียงราย ฿ 450–4,950 20นาที – 2ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถบัส เชียงราย - เชียงใหม่ ฿ 271–380 3ชั่วโมง 20นาที – 3ชั่วโมง 45นาที
 •   วีไอพี 08:00, 12:30, 14:30, 15:30, 17:15, 18:00
 •   เอ็กซ์เพรส 07:30, 09:00, 10:00, 12:00, 13:30, 15:00, 16:00
เที่ยวบิน เชียงราย - เชียงใหม่ ฿ 2,163–2,850 3ชั่วโมง 45นาที – 1วัน 3ชั่วโมง 25นาที
 •   ชั้นประหยัด 08:40, 09:00, 11:30, 13:10, 15:55, 17:50, 19:00, 21:00, 21:25
แท๊กซี่ เชียงราย - เชียงใหม่ ฿ 3,100–8,085 2ชั่วโมง 30นาที – 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
เที่ยวบิน เชียงราย - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 1,789–2,436 1ชั่วโมง 15นาที – 1ชั่วโมง 25นาที
 •   ชั้นประหยัด 09:00, 09:10, 11:35, 13:10, 13:20, 17:50, 19:00, 20:35, 21:45
แท๊กซี่ เชียงราย - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 11,550–13,090 11ชั่วโมง 10นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ เชียงราย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 11,550–12,980 11ชั่วโมง 35นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ เชียงราย - สุโขทัย ฿ 6,890–7,695 7ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ เชียงราย - ปาย ฿ 5,950–7,850 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ เชียงราย - พะเยา ฿ 1,700–3,300 2ชั่วโมง 10นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ เชียงราย - แม่สาย ฿ 1,000–9,790 1ชั่วโมง 15นาที – 1ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
เที่ยวบิน เชียงราย - อุดรธานี ฿ 2,163–2,705 4ชั่วโมง 10นาที – 23ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด 08:40, 09:00, 10:25, 13:10, 19:00, 21:00, 21:25
แท๊กซี่ เชียงราย - อุดรธานี ฿ 7,590–10,450 11ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ เชียงราย - น่าน ฿ 5,450–8,450 4ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ เชียงราย - นครสวรรค์ ฿ 7,700–11,990 7ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
เที่ยวบิน เชียงราย - แม่สอด ฿ 1,836–2,030 4ชั่วโมง 55นาที – 1วัน 5นาที
 •   ชั้นประหยัด 11:35, 19:00
แท๊กซี่ เชียงราย - แม่สอด ฿ 7,150–10,780 8ชั่วโมง – 8ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ เชียงราย - เชียงของ ฿ 1,700–5,390 2ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
เที่ยวบิน เชียงราย - เวียงจันทน์ ฿ 1,945–2,491 4ชั่วโมง 15นาที – 1วัน 7ชั่วโมง 35นาที
 •   ชั้นประหยัด 09:00, 13:10, 17:50, 21:00, 21:45
รถบัส เชียงราย - ขอนแก่น ฿ 811 13ชั่วโมง
 •   เอ็กซ์เพรส 30 09:45, 17:00
เที่ยวบิน เชียงราย - ขอนแก่น ฿ 2,369–2,850 5ชั่วโมง 20นาที – 23ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด 08:40, 10:25, 11:30, 15:55, 21:00, 21:25
รถบัส เชียงราย - นครพนม ฿ 941–1,098 18ชั่วโมง
 •   เอ็กซ์เพรส 30 15:30
 •   เอ็กซ์เพรส 32 ที่นั่ง 11:00
เที่ยวบิน เชียงราย - นครพนม ฿ 2,491 5ชั่วโมง 50นาที – 7ชั่วโมง 15นาที
 •   ชั้นประหยัด 13:10
เที่ยวบิน เชียงราย - ดานัง ฿ 1,945–2,551 4ชั่วโมง 30นาที – 1วัน 1ชั่วโมง 15นาที
 •   ชั้นประหยัด 08:40, 09:00, 13:10, 21:45
เที่ยวบิน เชียงราย - ฮานอย ฿ 1,945–2,705 5ชั่วโมง 55นาที – 1วัน 3ชั่วโมง 5นาที
 •   ชั้นประหยัด 08:40, 09:00, 11:30, 13:10, 17:50, 21:00, 21:25, 21:45
เที่ยวบิน เชียงราย - เสียมราฐ ฿ 1,945–2,705 5ชั่วโมง 5นาที – 22ชั่วโมง 10นาที
 •   ชั้นประหยัด 09:00, 10:25, 11:30, 13:10, 13:40, 21:00, 21:25, 21:45

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์