ตารางเดินรถจากจังหวัดชลบุรี

ถ้าคุณต้องการเดินทางจากจังหวัดชลบุรีไปยังจุดหมายต่าง ๆ ในประเทศไทย คุณสามารถเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถตู้ รถบัส หรือรถไฟ แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันในเรื่องของค่าโดยสาร เวลาเดินทาง และสถานีหรือที่จอดขึ้นลง คุณควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบก่อนเลือกใช้บริการ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

ตารางโดยสารสาธารณะจากชลบุรี

รถบัส ชลบุรี - กรุงเทพ ฿ 207 2ชั่วโมง
 •   มาตรฐาน (ปรับอากาศ) 06:00, 07:00, 10:00, 12:00, 14:00, 17:00
รถตู้ ชลบุรี - กรุงเทพ ฿ 200 2ชั่วโมง 30นาที
 •   ทั่วไป 14 ที่นั่ง 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:30, 16:30, 18:00
แท๊กซี่ ชลบุรี - กรุงเทพ ฿ 1,800–2,680 1ชั่วโมง 20นาที – 2ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชลบุรี - ระยอง ฿ 1,390–2,800 1ชั่วโมง 25นาที – 2ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชลบุรี - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 1,985–2,765 1ชั่วโมง 25นาที – 2ชั่วโมง 20นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชลบุรี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 1,700–2,680 1ชั่วโมง – 2ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชลบุรี - ตราด ฿ 3,200–4,950 3ชั่วโมง 30นาที – 4ชั่วโมง 30นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชลบุรี - เกาะช้าง ฿ 3,630–5,500 3ชั่วโมง 30นาที – 5ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชลบุรี - ร้อยเอ็ด ฿ 5,720–7,150 7ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชลบุรี - ขอนแก่น ฿ 5,280–7,150 6ชั่วโมง 45นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชลบุรี - มหาสารคาม ฿ 5,489–7,150 6ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชลบุรี - นครพนม ฿ 8,690–10,450 11ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถบัส ชลบุรี - นครราชสีมา ฿ 440 6ชั่วโมง
 •   วีไอพี 24 07:30, 11:00
แท๊กซี่ ชลบุรี - นครราชสีมา ฿ 3,850–4,950 4ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชลบุรี - อยุธยา ฿ 2,800–4,620 2ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชลบุรี - จันทบุรี ฿ 3,200–5,390 3ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์