ตารางเดินรถจากจังหวัดชุมพร

ถ้าคุณต้องการเดินทางจากจังหวัดชุมพรไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ คุณสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้ มีรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารชุมพรทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น. ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทางและประเภทของรถ คุณสามารถเลือกรถปรับอากาศหรือไม่ปรับอากาศได้ตามความต้องการ กรุณาซื้อตั๋วล่วงหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ที่นั่ง

ตารางโดยสารสาธารณะจากชุมพร

รถไฟ ชุมพร - กรุงเทพ ฿ 1,019–1,480 10ชั่วโมง 15นาที – 10ชั่วโมง 34นาที
 •   ชั้น 1 รถนอนปรับอากาศ 21:30, 22:51
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 21:30, 22:51
รถบัส ชุมพร - กรุงเทพ ฿ 527–809 7ชั่วโมง 55นาที – 8ชั่วโมง 30นาที
 •   วีไอพี 24 19:50, 20:25
 •   วีไอพี 19:50, 20:25
 •   เอ็กซ์เพรส 07:50, 08:25, 19:50, 20:25
รถตู้ ชุมพร - กรุงเทพ ฿ 1,000 9ชั่วโมง 25นาที
 •   รถตู้ + รถตู้ 07:20
แท๊กซี่ ชุมพร - กรุงเทพ ฿ 6,380–12,155 5ชั่วโมง 40นาที – 8ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชุมพร - ดอนสัก ฿ 3,658–6,050 4ชั่วโมง – 5ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถตู้ ชุมพร - เกาะเต่า ฿ 730–950 9ชั่วโมง – 12ชั่วโมง 30นาที
 •   ทั่วไป 14 ที่นั่ง 16:30, 20:00
เรือเฟอร์รี่ ชุมพร - เกาะเต่า ฿ 600–1,150 1ชั่วโมง 45นาที – 8ชั่วโมง 30นาที
 •   สปีดโบ๊ท 06:00, 07:00, 10:00, 12:00, 13:00
 •   เรือนอน + รถตู้ 20:00
 •   เรือโดยสารมีเตียงนอน 21:00
รถไฟ ชุมพร - นราธิวาส ฿ 270–914 12ชั่วโมง 9นาที – 12ชั่วโมง 40นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:21, 22:10
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 22:10
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:21, 22:10
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:21, 22:10
เรือเฟอร์รี่ ชุมพร - เกาะพะงัน ฿ 1,100–1,250 3ชั่วโมง 10นาที – 6ชั่วโมง 10นาที
 •   สปีดโบ๊ท 06:00, 07:00, 10:00, 12:00, 13:00
เรือเฟอร์รี่ ชุมพร - เกาะสมุย ฿ 1,200–1,350 4ชั่วโมง – 7ชั่วโมง
 •   สปีดโบ๊ท 06:00, 07:00, 10:00, 12:00, 13:00
แท๊กซี่ ชุมพร - เกาะสมุย ฿ 8,800 7ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
รถตู้ ชุมพร - ระนอง ฿ 400 2ชั่วโมง
 •   ทั่วไป 14 ที่นั่ง 07:00, 11:00, 15:00
แท๊กซี่ ชุมพร - ระนอง ฿ 2,850–4,208 2ชั่วโมง – 2ชั่วโมง 45นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ชุมพร - เขาหลัก ฿ 650 7ชั่วโมง 15นาที
 •   พื้นที่ 11:30
แท๊กซี่ ชุมพร - เขาหลัก ฿ 4,950–13,090 4ชั่วโมง 20นาที – 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถไฟ ชุมพร - สุราษฎร์ธานี ฿ 103–713 1ชั่วโมง 27นาที – 4ชั่วโมง 4นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 02:40, 05:00, 05:53, 22:10
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 05:00, 22:10
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 07:12, 16:36
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 02:40, 05:00, 05:53, 22:10
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 02:40, 05:00, 05:53, 22:10
แท๊กซี่ ชุมพร - สุราษฎร์ธานี ฿ 2,675–5,610 2ชั่วโมง 20นาที – 4ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
รถบัส ชุมพร - หาดใหญ่ ฿ 700 8ชั่วโมง 30นาที
 •   พื้นที่ 08:30, 21:00
รถไฟ ชุมพร - หาดใหญ่ ฿ 226–722 6ชั่วโมง 36นาที – 7ชั่วโมง 5นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 02:47, 23:32, 23:58
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 02:47, 23:32, 23:58
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 02:47, 23:32, 23:58
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 02:47, 23:32, 23:58
แท๊กซี่ ชุมพร - หาดใหญ่ ฿ 7,480–14,300 6ชั่วโมง 20นาที – 7ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถไฟ ชุมพร - ชุมพร ฿ 76–651 21นาที – 2ชั่วโมง 9นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:14, 00:37, 01:00, 01:47, 03:47, 04:10, 05:00, 05:30, 05:53, 18:28, 18:47, 19:03, 19:19, 20:03, 20:21, 20:54, 21:13, 21:22, 21:25, 22:10, 22:20, 22:35, 22:48, 22:55, 23:29
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 00:14, 00:37, 01:00, 01:47, 03:47, 04:10, 05:00, 05:30, 18:28, 18:47, 19:03, 19:19, 20:03, 20:54, 21:13, 21:22, 22:10, 22:20, 22:35, 22:55, 23:29
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 06:04, 06:28, 07:12, 07:38, 11:28, 11:44, 12:09, 12:36, 15:41, 16:02, 16:36, 17:01, 22:34, 23:03, 23:34
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:14, 00:37, 01:00, 01:47, 03:47, 04:10, 05:00, 05:30, 05:53, 18:28, 18:47, 19:03, 19:19, 20:03, 20:21, 20:54, 21:13, 21:22, 21:25, 22:10, 22:20, 22:35, 22:48, 22:55, 23:29
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:14, 00:37, 01:00, 01:47, 03:47, 04:10, 05:00, 05:30, 05:53, 18:28, 18:47, 19:03, 19:19, 20:03, 20:21, 20:54, 21:13, 21:22, 21:25, 22:10, 22:20, 22:35, 22:48, 22:55, 23:29
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:14, 00:37, 01:00, 01:47, 03:47, 04:10, 05:00, 05:06, 05:30, 05:36, 05:53, 18:28, 18:47, 19:03, 19:19, 20:01, 20:03, 20:21, 20:54, 21:13, 21:22, 21:25, 22:06, 22:10, 22:20, 22:35, 22:43, 22:48, 22:55, 23:12, 23:29
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 00:14, 00:37, 01:00, 01:47, 03:47, 04:10, 05:00, 05:06, 05:30, 05:36, 18:28, 18:47, 19:03, 19:19, 20:01, 20:03, 20:54, 21:13, 21:22, 22:06, 22:10, 22:20, 22:35, 22:43, 22:48, 22:55, 23:29
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 06:04, 06:19, 06:28, 06:39, 07:12, 07:38, 11:28, 11:44, 12:09, 12:36, 15:41, 16:02, 16:36, 17:01, 22:26, 22:34, 22:51, 23:03, 23:23, 23:34, 23:39
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:14, 00:37, 01:00, 01:47, 03:47, 04:10, 04:29, 05:00, 05:06, 05:30, 05:36, 05:53, 18:28, 18:47, 19:03, 19:19, 20:01, 20:03, 20:21, 20:54, 21:13, 21:22, 21:25, 22:06, 22:10, 22:20, 22:35, 22:43, 22:48, 22:55, 23:12, 23:29, 23:31
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:14, 00:37, 01:00, 01:47, 03:47, 04:08, 04:10, 04:29, 05:00, 05:06, 05:30, 05:36, 05:53, 06:02, 18:28, 18:47, 19:03, 19:19, 20:01, 20:03, 20:21, 20:54, 21:13, 21:22, 21:25, 22:06, 22:10, 22:20, 22:35, 22:43, 22:48, 22:55, 23:12, 23:29, 23:31
รถตู้ ชุมพร - ชุมพร ฿ 200–300 50นาที – 1ชั่วโมง 55นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง 09:20
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง 09:20
แท๊กซี่ ชุมพร - ชุมพร ฿ 400–4,488 30นาที – 1ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ชุมพร - คุระบุรี ฿ 600 5ชั่วโมง 30นาที
 •   พื้นที่ 11:30
แท๊กซี่ ชุมพร - คุระบุรี ฿ 4,400–4,950 3ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
รถไฟ ชุมพร - หัวหิน ฿ 144–913 3ชั่วโมง 22นาที – 5ชั่วโมง 17นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:14, 00:43, 01:05, 01:42, 20:38, 21:53, 22:55
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:14, 00:43, 01:42, 20:38, 21:53, 22:55
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:14, 00:43, 01:42, 20:38, 21:53, 22:55
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 00:43, 20:38, 22:55
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 00:15, 12:58
รถตู้ ชุมพร - หัวหิน ฿ 630 5ชั่วโมง
 •   รถตู้ + รถตู้ 09:00, 11:00, 13:00
แท๊กซี่ ชุมพร - หัวหิน ฿ 3,740–6,600 3ชั่วโมง 30นาที – 4ชั่วโมง 15นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
รถตู้ ชุมพร - กระบี่ ฿ 750 7ชั่วโมง
 •   รถตู้ + รถตู้ 08:00
แท๊กซี่ ชุมพร - กระบี่ ฿ 5,225–9,900 3ชั่วโมง 50นาที – 5ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   ความสะดวกสบาย
รถบัส ชุมพร - ภูเก็ต ฿ 700 9ชั่วโมง 15นาที
 •   พื้นที่ 09:30
แท๊กซี่ ชุมพร - ภูเก็ต ฿ 6,270–14,300 5ชั่วโมง – 8ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
เที่ยวบิน ชุมพร - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 1,060 1ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 09:00
แท๊กซี่ ชุมพร - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 6,380–12,155 6ชั่วโมง – 7ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ ชุมพร - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 6,380–12,155 6ชั่วโมง – 7ชั่วโมง 35นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชุมพร - เกาะลันตา ฿ 8,140–12,650 6ชั่วโมง – 7ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
แท๊กซี่ ชุมพร - กาญจนบุรี ฿ 7,029–9,460 6ชั่วโมง 30นาที – 7ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถไฟ ชุมพร - นครปฐม ฿ 234–1,009 6ชั่วโมง 44นาที – 11ชั่วโมง 54นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:14, 01:05, 01:42, 18:28, 18:47, 20:03, 20:21, 20:54, 21:13, 21:25, 22:20, 22:35, 22:51, 22:55
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 00:14, 18:28, 18:47, 20:03, 20:54, 21:13, 22:20, 22:35, 22:55
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 11:28, 11:44, 12:36, 22:34, 23:34
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:14, 01:42, 18:28, 18:47, 20:03, 20:21, 20:54, 21:13, 21:25, 22:20, 22:35, 22:51, 22:55
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:14, 01:42, 18:28, 18:47, 20:03, 20:21, 20:54, 21:13, 21:25, 22:20, 22:35, 22:51, 22:55
แท๊กซี่ ชุมพร - นครปฐม ฿ 6,782 5ชั่วโมง 45นาที
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ ชุมพร - อ่าวนาง ฿ 5,225–9,350 4ชั่วโมง – 5ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
รถไฟ ชุมพร - ตรัง ฿ 224–788 6ชั่วโมง 10นาที – 7ชั่วโมง 5นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 02:40, 05:00
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 05:00
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 02:40, 05:00
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 02:40, 05:00
แท๊กซี่ ชุมพร - ตรัง ฿ 7,150–14,300 5ชั่วโมง 30นาที – 7ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
แท๊กซี่ ชุมพร - สตูล ฿ 8,415–14,850 6ชั่วโมง 45นาที – 8ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
แท๊กซี่ ชุมพร - ขนอม ฿ 4,950 4ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชุมพร - พังงา ฿ 5,830–14,300 5ชั่วโมง – 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
รถไฟ ชุมพร - ประจวบคีรีขันธ์ ฿ 100–878 1ชั่วโมง 15นาที – 4ชั่วโมง 15นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:14, 01:05, 01:42, 20:03, 21:25, 22:20, 22:51
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 00:14, 20:03, 22:20
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 12:36, 23:34
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:14, 01:42, 20:03, 21:25, 22:20, 22:51
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:14, 01:42, 20:03, 21:25, 22:20, 22:51
รถตู้ ชุมพร - ประจวบคีรีขันธ์ ฿ 284–600 2ชั่วโมง – 3ชั่วโมง 30นาที
 •   ทั่วไป 14 ที่นั่ง 06:00, 07:00, 07:10, 08:20, 09:00, 09:30, 10:40, 11:50, 12:00, 13:00, 14:10, 15:00, 15:30, 17:00
แท๊กซี่ ชุมพร - ประจวบคีรีขันธ์ ฿ 3,850–6,050 3ชั่วโมง – 4ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถไฟ ชุมพร - เพชรบุรี ฿ 218–965 4ชั่วโมง 42นาที – 6ชั่วโมง 52นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:14, 01:05, 01:42, 20:03, 21:25, 22:20, 22:51
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 00:14, 20:03, 22:20
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 12:36, 23:34
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:14, 01:42, 20:03, 21:25, 22:20, 22:51
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:14, 01:42, 20:03, 21:25, 22:20, 22:51
รถตู้ ชุมพร - เพชรบุรี ฿ 670 7ชั่วโมง
 •   รถตู้ + รถตู้ 07:00
แท๊กซี่ ชุมพร - เพชรบุรี ฿ 4,021–6,600 3ชั่วโมง 30นาที – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
รถไฟ ชุมพร - ราชบุรี ฿ 226–982 5ชั่วโมง 35นาที – 10ชั่วโมง 9นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:14, 01:05, 01:42, 18:47, 20:03, 20:21, 21:13, 21:25, 22:20, 22:51, 22:55
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 18:47, 20:03, 21:13, 22:20, 22:55
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 11:44, 12:36, 22:34
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:14, 01:42, 18:47, 20:03, 20:21, 21:13, 21:25, 22:20, 22:51, 22:55
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:14, 01:42, 18:47, 20:03, 20:21, 21:13, 21:25, 22:20, 22:51, 22:55
แท๊กซี่ ชุมพร - ราชบุรี ฿ 7,700 6ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ชุมพร - เกาะพยาม ฿ 3,300–6,600 2ชั่วโมง 30นาที – 2ชั่วโมง 45นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถไฟ ชุมพร - นครศรีธรรมราช ฿ 144–925 3ชั่วโมง 43นาที – 6ชั่วโมง 12นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:21, 01:47, 02:40, 02:47, 05:00, 05:53, 06:04, 07:00, 22:10, 23:19, 23:32
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 01:47, 02:47, 05:00, 06:04, 22:10, 23:32
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:21, 01:47, 02:40, 02:47, 05:00, 05:53, 06:04, 07:00, 22:10, 23:32
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:21, 01:47, 02:40, 02:47, 05:00, 05:53, 06:04, 07:00, 22:10, 23:32
แท๊กซี่ ชุมพร - นครศรีธรรมราช ฿ 7,150 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
รถไฟ ชุมพร - ยะลา ฿ 255–879 9ชั่วโมง 58นาที – 10ชั่วโมง 41นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:21, 01:47, 22:10
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 01:47, 22:10
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:21, 01:47, 22:10
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:21, 01:47, 22:10
แท๊กซี่ ชุมพร - ท่าเรือรัษฎา ฿ 9,350–14,300 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถตู้ ชุมพร - เขาสก ฿ 750 7ชั่วโมง
 •   รถตู้ + รถตู้ 08:00
แท๊กซี่ ชุมพร - เขาสก ฿ 4,180–5,610 4ชั่วโมง – 5ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถตู้ ชุมพร - ชะอำ ฿ 650 6ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ + รถตู้ 07:00

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์