ค้นหาเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่พร้อมจองตั๋วที่นั่ง

คือคำสั่งที่ใช้ในการหาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ โดยจะแสดงผลลัพธ์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับระยะทาง เวลา เงินค่าโดยสาร และวิธีการจองตั๋วที่นั่งได้ ผู้ใช้สามารถเลือกเส้นทางที่ต้องการและทำการจองตั๋วได้ผ่านระบบออนไลน์ หรือติดต่อกับบริษัทเดินเรือเฟอร์รี่โดยตรง

ตารางเดินเรือเฟอร์รี่จากกระบี่

เรือเฟอร์รี่ กระบี่ - เกาะพีพี ฿ 450–1,450 30นาที – 4ชั่วโมง
 •   ไฮสปีด เฟอร์รี่ 09:00, 13:00, 13:30, 15:00
 •   สปีดโบ๊ท 09:15, 10:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00
 •   ปกติ 09:00, 10:30, 13:30
 •   ชั้นหนึ่ง 09:00, 13:30
 •   ชั้นพรีเมียม 09:00, 13:30
 •   เอ็กซ์เพรส 07:30, 12:00
 •   แท็กซี่ + สปีดโบ๊ท 08:00, 13:15, 15:15
เรือเฟอร์รี่ กระบี่ - เกาะหลีเป๊ะ ฿ 1,150–1,500 6ชั่วโมง 15นาที – 7ชั่วโมง 30นาที
 •   Minivan + Speedboat 06:30, 07:00, 07:15
 •   ไฮสปีด เฟอร์รี่ 07:00, 07:15
เรือเฟอร์รี่ กระบี่ - ไร่เลย์ ฿ 200 30นาที
 •   เรือหางยาว 6 ที่นั่ง 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

ตารางเดินเรือเฟอร์รี่จากชลบุรี

เรือเฟอร์รี่ พัทยา - เกาะล้าน ฿ 190–200 15นาที – 30นาที
 •   สปีดโบ๊ท 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 09:30, 09:40, 10:00, 10:20, 10:30, 10:40, 11:00, 11:20, 11:30, 11:40, 12:00, 12:20, 12:30, 12:40, 13:00, 13:20, 13:30, 13:40, 14:00, 14:20, 14:30, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00
เรือเฟอร์รี่ พัทยา - เกาะช้าง ฿ 650–750 6ชั่วโมง 15นาที – 6ชั่วโมง 45นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 08:30

ตารางเดินเรือเฟอร์รี่จากภูเก็ต

เรือเฟอร์รี่ ภูเก็ต - เกาะสมุย ฿ 640–2,000 6ชั่วโมง 20นาที – 10ชั่วโมง 30นาที
 •   เรือเฟอร์รี่ 07:30
 •   รถบัส + เรือเฟอร์รี่ + แท็กซี่ 07:30
 •   แท็กซี่ + สปีดโบ๊ท + แท็กซี่ 07:00, 07:30, 08:00, 09:10
 •   แท็กซี่ + เรือเฟอร์รี่ 07:00, 07:30, 08:00, 09:10
 •   เอ็กซ์เพรส 06:30, 08:00
เรือเฟอร์รี่ ภูเก็ต - เกาะพะงัน ฿ 710–1,950 7ชั่วโมง 50นาที – 10ชั่วโมง
 •   เรือเฟอร์รี่ 07:30
 •   แท็กซี่ + สปีดโบ๊ท 07:00, 07:30, 08:00, 09:10
 •   แท็กซี่ + เรือเฟอร์รี่ 07:00, 07:30, 08:00, 09:10
 •   เอ็กซ์เพรส 06:30, 08:00
เรือเฟอร์รี่ ภูเก็ต - เกาะเต่า ฿ 1,900–2,150 7ชั่วโมง 50นาที – 10ชั่วโมง
 •   แท็กซี่ + สปีดโบ๊ท 07:00, 07:30, 08:00, 09:10
เรือเฟอร์รี่ ภูเก็ต - เกาะพีพี ฿ 450–1,700 50นาที – 4ชั่วโมง
 •   สปีดโบ๊ท 06:20, 07:15, 07:30, 08:30, 09:00, 09:15, 09:30, 10:00, 10:30, 10:40, 11:00, 11:15, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00
 •   ปกติ 08:30, 13:30
 •   ชั้นหนึ่ง 08:30, 13:30
 •   ชั้นพรีเมียม 08:30, 13:30
 •   เรือเฟอร์รี่ 07:30, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 15:00
เรือเฟอร์รี่ ภูเก็ต - กัวลาลัมเปอร์ ฿ 1,320 19ชั่วโมง – 20ชั่วโมง
 •   เรือเฟอร์รี่ + รถตู้ + รถตู้ 07:00, 22:00
เรือเฟอร์รี่ ภูเก็ต - อ่าวนาง ฿ 700–1,090 2ชั่วโมง – 4ชั่วโมง 30นาที
 •   พื้นที่ 08:30
 •   เรือเฟอร์รี่ 08:30
 •   เรือเฟอร์รี่ + เรือหางยาว + เรือเฟอร์รี่ + แท็กซี่ 07:00
 •   แท็กซี่ + เรือเฟอร์รี่ 07:00
 •   สปีดโบ๊ท 09:30, 15:00
เรือเฟอร์รี่ ภูเก็ต - ไร่เลย์ ฿ 650–1,090 2ชั่วโมง – 2ชั่วโมง 30นาที
 •   เรือเฟอร์รี่ 08:30
 •   เรือเฟอร์รี่ + เรือหางยาว 08:30
 •   สปีดโบ๊ท 09:30
 •   สปีดโบ๊ท + รถตู้ + เรือหางยาว 15:00
เรือเฟอร์รี่ ภูเก็ต - เกาะยาวใหญ่ ฿ 400–900 30นาที – 3ชั่วโมง
 •   แท็กซี่ + สปีดโบ๊ท 07:00, 07:30, 08:00, 15:30
 •   สปีดโบ๊ท + แท็กซี่ 09:30, 13:30, 17:00
 •   สปีดโบ๊ท 09:30, 13:30, 15:00, 17:00
เรือเฟอร์รี่ ภูเก็ต - เกาะยาวน้อย ฿ 400–970 30นาที – 3ชั่วโมง 30นาที
 •   แท็กซี่ + สปีดโบ๊ท 07:00, 07:30, 08:00
 •   แท็กซี่ + สปีดโบ๊ท + แท็กซี่ 07:00, 07:30, 08:00
 •   สปีดโบ๊ท 08:40, 11:00, 13:30, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00
 •   เรือหางยาว 12:30
 •   สปีดโบ๊ท + แท็กซี่ 09:30, 13:30, 17:00
เรือเฟอร์รี่ ภูเก็ต - ภูเก็ต ฿ 970 2ชั่วโมง 30นาที – 3ชั่วโมง 30นาที
 •   แท็กซี่ + สปีดโบ๊ท + แท็กซี่ 07:00, 07:30, 08:00, 15:30
 •   แท็กซี่ + สปีดโบ๊ท + แท็กซี่ 07:00, 07:30, 08:00, 15:30

ตารางเดินเรือเฟอร์รี่จากพังงา

ตารางเดินเรือเฟอร์รี่จากตราด

เรือเฟอร์รี่ ตราด - เกาะหมาก ฿ 600–650 40นาที – 1ชั่วโมง
 •   แคททามารัน 11:30
 •   สปีดโบ๊ท 11:30
เรือเฟอร์รี่ ตราด - เกาะช้าง ฿ 950 3ชั่วโมง 30นาที
 •   เรือเฟอร์รี่ + แท็กซี่ 13:00
เรือเฟอร์รี่ ตราด - เกาะกง ฿ 1,100–1,300 3ชั่วโมง 30นาที – 4ชั่วโมง 30นาที
 •   แท็กซี่ + เรือเฟอร์รี่ + รถบัส 12:30
 •   Taxi + Ferry + Bus + Boat 12:30
เรือเฟอร์รี่ ตราด - เกาะรง ฿ 1,600 5ชั่วโมง 30นาที
 •   แท็กซี่ + เรือเฟอร์รี่ + รถบัส + เรือเฟอร์รี่ + แท็กซี่ 12:30

ตารางเดินเรือเฟอร์รี่จากสงขลา

เรือเฟอร์รี่ หาดใหญ่ - เกาะหลีเป๊ะ ฿ 800–900 3ชั่วโมง 30นาที – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   ไฮสปีด เฟอร์รี่ 08:00, 10:00
 •   สปีดโบ๊ท 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30
 •   รถตู้ + สปีดโบ๊ท 08:20, 09:00, 10:20, 11:00
 •   แท็กซี่ + สปีดโบ๊ท 08:30
เรือเฟอร์รี่ หาดใหญ่ - ปากบารา ฿ 220 2ชั่วโมง – 2ชั่วโมง 40นาที
 •   รถตู้ + สปีดโบ๊ท 08:20, 09:00, 10:20, 11:00

ตารางเดินเรือเฟอร์รี่จากสุราษฎร์ธานี

เรือเฟอร์รี่ สุราษฎร์ธานี - เกาะพะงัน ฿ 430–850 2ชั่วโมง 50นาที – 9ชั่วโมง
 •   เรือเฟอร์รี่ 06:00, 06:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 15:30, 16:00
 •   เอ็กซ์เพรส 09:30, 11:30
 •   สปีดโบ๊ท 09:30, 12:00
 •   เรือโดยสารมีเตียงนอน 23:00
เรือเฟอร์รี่ สุราษฎร์ธานี - เกาะเต่า ฿ 400–1,000 20นาที – 4ชั่วโมง
 •   สปีดโบ๊ท 12:00
 •   เรือหางยาว 6 ที่นั่ง 14:00, 16:00

ตารางเดินเรือเฟอร์รี่จากหัวหิน

ค้นหาตารางเดินเรือและจองเรือเฟอร์รี่

การจองตั๋วเรือเฟอรี่

การจองตั๋วเรือเฟอรี่เป็นกระบวนการที่สะดวกและง่ายดาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต คุณสามารถจองตั๋วเรือเฟอรี่ได้ทุกที่ทุกเวลา ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณต้องทำ:

ขั้นตอนที่ 1: เลือกเส้นทาง

เลือกเส้นทางที่คุณต้องการเดินทาง ตรวจสอบวันและเวลาที่คุณต้องการออกเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบราคาและความพร้อมของที่นั่ง

เมื่อคุณได้เลือกเส้นทางแล้ว คุณสามารถตรวจสอบราคาและความพร้อมของที่นั่งได้

ขั้นตอนที่ 3: กรอกข้อมูลส่วนตัว

กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล และอีเมล

ขั้นตอนที่ 4: ชำระเงิน

เลือกวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ และทำการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 5: รับตั๋ว

หลังจากที่คุณชำระเงินแล้ว คุณจะได้รับตั๋วเรือเฟอรี่ทางอีเมล

การจองตั๋วเรือเฟอรี่ออนไลน์ทำให้คุณสามารถจองตั๋วได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน คุณก็สามารถจองตั๋วเรือเฟอรี่ได้ด้วยความสะดวกสบาย

การใช้ตั๋วเรือเฟอรี่

เมื่อคุณได้รับตั๋วเรือเฟอรี่แล้ว คุณก็พร้อมที่จะเดินทางไปยังปลายทางของคุณแล้ว ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณต้องทำ:

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบตั๋ว

ตรวจสอบว่าตั๋วของคุณมีข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงวันและเวลาของการเดินทาง และเส้นทางที่คุณต้องการเดินทาง

ขั้นตอนที่ 2: มาถึงท่าเรือตรงเวลา

มาถึงท่าเรืออย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อให้มีเวลาเช็คอินและขึ้นเรือ

ขั้นตอนที่ 3: ขึ้นเรือ

เมื่อถึงเวลาออกเดินทาง คุณสามารถขึ้นเรือเฟอรี่ได้ อย่าลืมเก็บตั๋วไว้เพื่อแสดงให้เห็นเมื่อต้องการ

ขั้นตอนที่ 4: การเดินทาง

เมื่อเรือออกเดินทางแล้ว คุณสามารถนั่งผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับการเดินทางได้ อย่าลืมที่จะทำตามกฎระเบียบและคำแนะนำของพนักงานบนเรือเพื่อความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 5: ถึงปลายทาง

เมื่อเรือถึงท่าเรือปลายทาง คุณสามารถลงจากเรือและดำเนินการต่อไปในการเดินทางของคุณได้

การใช้ตั๋วเรือเฟอรี่เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายดายในการเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนและการจัดการของคุณเอง

ข้อควรระวังในการใช้ตั๋วเรือเฟอรี่

การใช้ตั๋วเรือเฟอรี่เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายดายในการเดินทาง แต่ยังมีข้อควรระวังที่คุณต้องทราบ:

ข้อควรระวังที่ 1: ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลบนตั๋วเรือเฟอรี่ของคุณให้ถูกต้อง รวมถึงวันและเวลาของการเดินทาง และเส้นทางที่คุณต้องการเดินทาง

ข้อควรระวังที่ 2: มาถึงท่าเรือตรงเวลา

ควรมาถึงท่าเรืออย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อให้มีเวลาเช็คอินและขึ้นเรือ

ข้อควรระวังที่ 3: รักษาความปลอดภัย

ทำตามกฎระเบียบและคำแนะนำของพนักงานบนเรือเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังที่ 4: รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่ออยู่บนเรือ ควรรักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้งขยะลงน้ำ

การใช้ตั๋วเรือเฟอรี่เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายดายในการเดินทาง แต่ควรระวังและทำตามข้อควรระวังเหล่านี้เพื่อให้การเดินทางของคุณปลอดภัยและสะดวกสบาย

การยกเลิกและขอคืนเงินตั๋วเรือเฟอรี่

ในกรณีที่คุณต้องการยกเลิกการเดินทางและขอคืนเงินตั๋วเรือเฟอรี่ คุณควรทราบขั้นตอนและนโยบายดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบนโยบายการยกเลิก

แต่ละบริษัทเรือเฟอรี่มีนโยบายการยกเลิกและขอคืนเงินที่แตกต่างกัน คุณควรตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนทำการยกเลิก

ขั้นตอนที่ 2: ติดต่อบริษัทเรือเฟอรี่ หรือตัวแทนที่ท่านได้ทำการจองตั๋ว

หากคุณต้องการยกเลิกการเดินทาง คุณควรติดต่อบริษัทเรือเฟอรี่หรือตัวแทนขายตั๋วโดยตรง เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการยกเลิก

ขั้นตอนที่ 3: ยื่นคำขอขอคืนเงิน

หลังจากที่คุณได้ติดต่อบริษัทเรือเฟอรี่แล้ว คุณสามารถยื่นคำขอขอคืนเงินได้ โดยอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นหมายเลขการจอง หรือหมายเลขตั๋ว

ขั้นตอนที่ 4: รอการยืนยัน

หลังจากยื่นคำขอขอคืนเงินแล้ว คุณจะต้องรอการยืนยันจากบริษัทเรือเฟอรี่ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวัน

ขั้นตอนที่ 5: รับเงินคืน

เมื่อการขอคืนเงินได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับเงินคืนผ่านช่องทางที่คุณได้ชำระเงิน

การยกเลิกและขอคืนเงินตั๋วเรือเฟอรี่เป็นกระบวนการที่ควรทำด้วยความระมัดระวัง และควรทราบนโยบายของบริษัทเรือเฟอรี่เพื่อให้กระบวนการนี้สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหา

การเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วเรือเฟอรี่

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วเรือเฟอรี่ คุณควรทราบขั้นตอนและนโยบายดังต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบนโยบายการเปลี่ยนแปลง

แต่ละบริษัทเรือเฟอรี่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน คุณควรตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนทำการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 2: ติดต่อบริษัทเรือเฟอรี่ หรือตัวแทนขายตั๋ว

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการจอง คุณควรติดต่อบริษัทเรือเฟอรี่หรือตัวแทนขายตั๋วโดยตรง เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 3: ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลง

หลังจากที่คุณได้ติดต่อบริษัทเรือเฟอรี่แล้ว คุณสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นหมายเลขการจอง หรือหมายเลขตั๋ว

ขั้นตอนที่ 4: รอการยืนยัน

หลังจากยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณจะต้องรอการยืนยันจากบริษัทเรือเฟอรี่ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวัน

ขั้นตอนที่ 5: รับตั๋วใหม่

เมื่อการขอเปลี่ยนแปลงได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับตั๋วเรือเฟอรี่ใหม่ทางอีเมล

การเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วเรือเฟอรี่เป็นกระบวนการที่ควรทำด้วยความระมัดระวัง และควรทราบนโยบายของบริษัทเรือเฟอรี่เพื่อให้กระบวนการนี้สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหา

คำแนะนำในการใช้ตั๋วเรือเฟอรี่

เมื่อคุณได้รับตั๋วเรือเฟอรี่แล้ว คุณควรทราบคำแนะนำดังต่อไปนี้เพื่อให้การเดินทางของคุณสะดวกสบายและปลอดภัย:

คำแนะนำที่ 1: พิมพ์ตั๋ว

หากตั๋วเรือเฟอรี่ของคุณเป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ คุณควรพิมพ์ตั๋วออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

คำแนะนำที่ 2: ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลบนตั๋วเรือเฟอรี่ของคุณให้ถูกต้อง รวมถึงวันและเวลาของการเดินทาง และเส้นทางที่คุณต้องการเดินทาง

คำแนะนำที่ 3: มาถึงท่าเรือตรงเวลา

ควรมาถึงท่าเรืออย่างน้อย 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อให้มีเวลาเช็คอินและขึ้นเรือ

คำแนะนำที่ 4: รักษาความปลอดภัย

ทำตามกฎระเบียบและคำแนะนำของพนักงานบนเรือเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำที่ 5: รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่ออยู่บนเรือ ควรรักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้งขยะลงน้ำ

การใช้ตั๋วเรือเฟอรี่เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายดายในการเดินทาง แต่ควรระวังและทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้การเดินทางของคุณปลอดภัยและสะดวกสบาย

การจองตั๋วเรือเฟอรี่ออนไลน์เป็นกระบวนการที่สะดวกและง่ายดาย ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การเลือกเส้นทาง, ตรวจสอบราคาและความพร้อมของที่นั่ง, กรอกข้อมูลส่วนตัว, ชำระเงิน, และรับตั๋วทางอีเมล. นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองตั๋วได้ แต่ควรทราบนโยบายของบริษัทเรือเฟอรี่เพื่อให้กระบวนการนี้สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหา. และสุดท้าย การใช้ตั๋วเรือเฟอรี่ควรทำตามคำแนะนำและระวังเพื่อให้การเดินทางของคุณปลอดภัยและสะดวกสบาย. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนและการจัดการของคุณเอง.

นี่คือข้อมูลสรุปของหน้าเว็บที่คุณกำลังดู:
 • คำสั่งเรือเฟอร์รี่: คือคำสั่งที่ใช้ในการหาเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ โดยจะแสดงผลลัพธ์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับระยะทาง เวลา เงินค่าโดยสาร และวิธีการจองตั๋วที่นั่งได้
 • เส้นทางเรือเฟอร์รี่: หน้าเว็บนี้มีรายการเส้นทางเรือเฟอร์รี่ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดต่างๆ และเกาะต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีราคาและเวลาการเดินทางที่แตกต่างกัน
 • การจองตั๋ว: ผู้ใช้สามารถเลือกเส้นทางที่ต้องการและทำการจองตั๋วได้ผ่านระบบออนไลน์ หรือติดต่อกับบริษัทเดินเรือเฟอร์รี่โดยตรง
 • สปีดโบ๊ท: หน้าเว็บนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสปีดโบ๊ทที่เดินทางระหว่างกระบี่และเกาะพีพี โดยมีเวลาออกเรือหลายช่วงตลอดวัน