กรุงเทพ ไป กาญจนบุรี

ตารางเดินรถจากจังหวัดกาญจนบุรี

ถ้าคุณต้องการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในภาคกลาง หรือภาคเหนือ คุณสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งสาธารณะกาญจนบุรี มีรถออกจากสถานีทุกชั่วโมงตั้งแต่เวลา 5.00 น. ถึง 22.00 น. ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทางและประเภทของรถ คุณสามารถเลือกระหว่างรถปรับอากาศและไม่ปรับอากาศได้

ตารางโดยสารสาธารณะจากกาญจนบุรี

รถบัส กาญจนบุรี - เชียงใหม่ ฿ 694–1,079 11ชั่วโมง – 11ชั่วโมง 50นาที
 •   วีไอพี 19:00
 •   ระหว่างเมือง 06:40
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - เชียงใหม่ ฿ 8,250–11,350 10ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
รถไฟ กาญจนบุรี - กรุงเทพ ฿ 80–120 1ชั่วโมง 27นาที – 1ชั่วโมง 52นาที
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 15:11, 18:41
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 15:11, 18:41
รถบัส กาญจนบุรี - กรุงเทพ ฿ 120–160 50นาที – 3ชั่วโมง 20นาที
 •   รถโดยสารขนาดเล็ก 03:00, 03:30, 05:00, 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00
 •   ระหว่างเมือง 04:00, 04:15, 04:40, 04:45, 04:50, 04:55, 05:10, 05:20, 05:25, 05:40, 05:50, 05:55, 06:05, 06:10, 06:20, 06:30, 06:35, 06:40, 06:45, 06:50, 07:05, 07:15, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:30, 08:35, 08:45, 09:10, 09:15, 09:25, 09:50, 09:55, 10:05, 10:30, 10:35, 10:45, 11:10, 11:15, 11:25, 11:50, 11:55, 12:05, 12:20, 12:35, 12:50, 13:05, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05, 14:20, 14:35, 14:50, 15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:30, 16:35, 16:45, 17:10, 17:15, 17:25, 17:55, 18:00, 18:15, 18:45, 19:00, 19:15, 19:45
รถตู้ กาญจนบุรี - กรุงเทพ ฿ 170 3ชั่วโมง 20นาที
 •   รถโดยสารขนาดเล็ก 06:20, 08:30, 09:50, 11:50, 12:30, 13:50, 15:50, 18:00
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - กรุงเทพ ฿ 2,950–6,820 2ชั่วโมง 40นาที – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - พัทยา ฿ 4,015–6,600 3ชั่วโมง 10นาที – 4ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
รถไฟ กาญจนบุรี - อยุธยา ฿ 70–86 33นาที – 47นาที
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 15:11, 18:41
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 15:11, 18:41
รถตู้ กาญจนบุรี - อยุธยา ฿ 890 3ชั่วโมง
 •   รถตู้เล็ก 15 ที่นั่ง 13:30
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - อยุธยา ฿ 3,300–5,500 2ชั่วโมง 30นาที – 3ชั่วโมง 40นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 2,850–6,820 2ชั่วโมง 20นาที – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 2,850–6,820 2ชั่วโมง 20นาที – 5ชั่วโมง 40นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
รถตู้ กาญจนบุรี - หัวหิน ฿ 270 4ชั่วโมง
 •   ทั่วไป 14 ที่นั่ง 06:00, 07:45, 09:30, 11:15, 13:00, 14:45, 16:30
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - หัวหิน ฿ 3,630–4,950 2ชั่วโมง 45นาที – 3ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - ชุมพร ฿ 8,250–9,350 6ชั่วโมง 30นาที – 7ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - นครปฐม ฿ 2,135–2,505 1ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - สุโขทัย ฿ 6,600–7,920 5ชั่วโมง – 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - ลพบุรี ฿ 4,620–5,280 3ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - เพชรบุรี ฿ 3,795–4,950 2ชั่วโมง 35นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - พิษณุโลก ฿ 6,386–7,920 5ชั่วโมง 20นาที – 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - แม่สอด ฿ 9,900–11,000 7ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ กาญจนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ฿ 2,900–4,290 6ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์