ตารางเดินรถจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้าคุณต้องการเดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังจุดหมายปลายทางในภาคเหนือ คุณสามารถเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้ มีบริการรถโดยสารประจำทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ และน่าน รวมทั้งบริการรถโดยสารประจำทางข้ามภูมิภาคไปยังกรุงเทพฯ และอื่นๆ คุณสามารถตรวจสอบตารางเดินรถและราคาตั๋วได้ที่เว็บไซต์ของ www.myontour.com หรือบริษัทผู้ให้บริการ หรือโทรสอบถามที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแม่ฮ่องสอน

ตารางโดยสารสาธารณะจากแม่ฮ่องสอน

รถบัส แม่สอด - กรุงเทพ ฿ 495–770 8ชั่วโมง 40นาที – 9ชั่วโมง
 •   ระหว่างเมือง 20:50
 •   ปกติ 19:00, 19:30, 20:10
 •   เอ็กซ์เพรส 09:00, 20:20
แท๊กซี่ แม่สอด - กรุงเทพ ฿ 7,376–8,366 7ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
แท๊กซี่ แม่สอด - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 5,940–8,811 6ชั่วโมง 30นาที – 8ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ แม่สอด - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 5,940–8,811 6ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถบัส แม่สอด - เชียงใหม่ ฿ 426–621 6ชั่วโมง 45นาที
 •   คอมโบ VIP 06:15
 •   คอมโบคลาสด่วน 06:15
แท๊กซี่ แม่สอด - เชียงใหม่ ฿ 4,950–11,440 5ชั่วโมง – 6ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
รถบัส แม่สอด - สุโขทัย ฿ 256 3ชั่วโมง
 •   เอ็กซ์เพรส 18:30
แท๊กซี่ แม่สอด - สุโขทัย ฿ 3,750–6,578 3ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   ลักซูรี่เอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถบัส แม่สอด - พิษณุโลก ฿ 326 4ชั่วโมง 5นาที – 4ชั่วโมง 15นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 18:30, 18:40
แท๊กซี่ แม่สอด - พิษณุโลก ฿ 5,396–6,386 3ชั่วโมง 40นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
รถบัส แม่สอด - แม่สาย ฿ 579–862 11ชั่วโมง 30นาที
 •   คอมโบ VIP 07:00
 •   คอมโบคลาสด่วน 07:00
แท๊กซี่ แม่สอด - เชียงราย ฿ 6,072–9,918 1ชั่วโมง – 8ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถบัส แม่สอด - มุกดาหาร ฿ 864 13ชั่วโมง 50นาที – 14ชั่วโมง
 •   เอ็กซ์เพรส 18:30, 18:40
แท๊กซี่ แม่สอด - มุกดาหาร ฿ 7,995–13,662 11ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถบัส แม่สอด - ขอนแก่น ฿ 643 9ชั่วโมง 30นาที – 9ชั่วโมง 40นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 18:30, 18:40
แท๊กซี่ แม่สอด - ขอนแก่น ฿ 7,388–13,156 8ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ แม่สอด - อุดรธานี ฿ 6,983–13,055 9ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ แม่สอด - ชัยภูมิ ฿ 5,566–12,043 8ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ แม่สอด - แม่ฮ่องสอน ฿ 5,971–15,079 7ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ แม่สอด - ปาย ฿ 11,031–16,091 1ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถบัส แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ ฿ 330–340 5ชั่วโมง 55นาที – 8ชั่วโมง 50นาที
 •   รถตู้เล็ก 07:00, 08:00, 09:00, 14:00, 15:00, 17:00
รถบัส แม่ฮ่องสอน - กรุงเทพ ฿ 1,042–1,389 15ชั่วโมง 30นาที
 •   วีไอพี 24 16:29
 •   เอ็กซ์เพรส 28 16:00
เที่ยวบิน แม่ฮ่องสอน - กรุงเทพ ฿ 5,740 3ชั่วโมง 5นาที
 •   ชั้นประหยัด 15:30
แท๊กซี่ แม่ฮ่องสอน - แม่สอด ฿ 6,983–16,091 7ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์

รถบัส กรุงเทพ - แม่สอด ฿ 495–770 8ชั่วโมง – 11ชั่วโมง 36นาที
 •   ระหว่างเมือง 20:30
 •   ปกติ 19:50, 20:20, 20:30, 20:50
 •   เอ็กซ์เพรส 09:30, 20:00
รถตู้ กรุงเทพ - แม่สอด ฿ 800 12ชั่วโมง
 •   ทั่วไป 14 ที่นั่ง 16:00