ตารางเดินรถจากจังหวัดนครนายก

ถ้าคุณต้องการเดินทางไปจังหวัดนครนายก คุณสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้ มีรถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกทุกวัน เวลา 6.00 น. 9.00 น. และ 12.00 น. เดินทางใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ค่าโดยสารคือ 100 บาทต่อที่นั่ง

ตารางโดยสารสาธารณะจากนครนายก

แท๊กซี่ นครนายก - กรุงเทพ ฿ 3,000–3,520 1ชั่วโมง 40นาที
  •   ความสะดวกสบาย
  •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
  •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ นครนายก - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 3,000–3,520 1ชั่วโมง 40นาที
  •   ความสะดวกสบาย
  •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
  •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ นครนายก - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 2,070–3,850 1ชั่วโมง 40นาที – 2ชั่วโมง
  •   ความสะดวกสบาย
  •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
  •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
  •   ชั้นประหยัด

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์