ตารางเดินรถจากจังหวัดนครสวรรค์

ตารางเดินรถจากจังหวัดนครสวรรค์เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายต่าง ๆ ในภาคเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย ในตารางนี้จะแสดงเวลาออก และถึงของรถประจำทาง รถไฟ และรถโดยสารประจำทาง ที่มีเส้นทางผ่านจังหวัดนครสวรรค์

ตารางโดยสารสาธารณะจากนครสวรรค์

แท๊กซี่ นครสวรรค์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 4,950–5,500 3ชั่วโมง 10นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ นครสวรรค์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 3,366–5,500 3ชั่วโมง – 3ชั่วโมง 30นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
รถตู้ นครสวรรค์ - กรุงเทพ ฿ 245 4ชั่วโมง
 •   รถตู้ 03:00, 05:00, 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
รถไฟ นครสวรรค์ - กรุงเทพ ฿ 132–580 2ชั่วโมง 23นาที – 4ชั่วโมง 29นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:41, 01:41
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 16:17
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:41, 01:41, 12:34, 13:37, 13:50, 15:47, 17:00, 17:14
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:41, 01:41, 12:34, 13:37, 13:50, 15:47, 17:00, 17:14
แท๊กซี่ นครสวรรค์ - กรุงเทพ ฿ 4,950–5,500 3ชั่วโมง 20นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถไฟ นครสวรรค์ - เชียงใหม่ ฿ 245–1,057 7ชั่วโมง 50นาที – 9ชั่วโมง 46นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 02:24, 18:27, 22:17, 23:31
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 11:40
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 02:24, 18:27, 23:31
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 02:24, 18:27, 23:31
แท๊กซี่ นครสวรรค์ - เชียงใหม่ ฿ 5,060–8,800 6ชั่วโมง 10นาที – 7ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
รถไฟ นครสวรรค์ - พิษณุโลก ฿ 110–868 1ชั่วโมง 32นาที – 2ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:06, 02:24, 18:27, 22:17, 23:31
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 11:40
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:06, 02:24, 11:24, 18:27, 23:31
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:06, 02:24, 11:24, 18:27, 23:31
แท๊กซี่ นครสวรรค์ - พิษณุโลก ฿ 2,040–3,947 2ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ นครสวรรค์ - อยุธยา ฿ 2,600–7,388 2ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์