ตารางเดินรถจากจังหวัดนราธิวาส

ตารางเดินรถจากจังหวัดนราธิวาสแสดงรายละเอียดเวลาออกและถึงของรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงระยะทางและค่าโดยสาร ผู้ที่ต้องการเดินทางสามารถเลือกรถโดยสารที่เหมาะสมกับต้นทุนและความสะดวกของตนได้ โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส

ตารางโดยสารสาธารณะจากนราธิวาส

รถไฟ นราธิวาส - กรุงเทพ ฿ 444 21ชั่วโมง 45นาที
  •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 14:20
เที่ยวบิน นราธิวาส - กรุงเทพ ฿ 4,800–5,019 1ชั่วโมง 35นาที
  •   ชั้นประหยัด 15:00

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์