ตารางเดินรถจากจังหวัดพะเยา

ถ้าคุณต้องการเดินทางจากจังหวัดพะเยาไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศไทย คุณสามารถเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะที่มีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ รถไฟ รถประจำทาง รถโดยสาร และรถสองแถว ตารางเดินรถแต่ละประเภทอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ความพร้อมของยานพาหนะ และสถานการณ์การจราจร ดังนั้นควรติดต่อสอบถามข้อมูลล่าสุดกับผู้ให้บริการก่อนเดินทาง

ตารางโดยสารสาธารณะจากพะเยา

รถบัส พะเยา - อุตรดิตถ์ ฿ 241–410 3ชั่วโมง 55นาที – 4ชั่วโมง 14นาที
  •   ระหว่างเมือง 09:00, 10:16

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์