ตารางเดินรถจากจังหวัดพิษณุโลก

ตารางเดินรถจากจังหวัดพิษณุโลกไปยังปลายทางต่าง ๆ ในประเทศไทย สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือสอบถามได้ที่สถานีรถไฟพิษณุโลก ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ดังนั้นผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนเดินทาง ส่วนรายละเอียดของขนส่งประเภทอื่น ๆ สามารถดูได้จากตารางด้านล่าง

ตารางโดยสารสาธารณะจากพิษณุโลก

รถบัส พิษณุโลก - กรุงเทพ ฿ 355–710 5ชั่วโมง 30นาที – 6ชั่วโมง 45นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 09:30, 11:20, 15:00, 16:30, 21:30, 22:15, 22:30, 22:45
 •   ระหว่างเมือง 08:30, 08:45, 09:00, 10:00, 10:15, 10:45, 11:00, 12:30, 13:15, 13:30, 14:40, 15:45, 16:00, 16:15, 18:15, 19:00, 19:15, 20:30, 20:45, 21:00, 22:45, 23:00, 23:30, 23:45, 23:59
 •   วีไอพี 09:10, 11:15
รถไฟ พิษณุโลก - กรุงเทพ ฿ 228–987 4ชั่วโมง 11นาที – 7ชั่วโมง 17นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:01, 00:50, 22:09, 23:01
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 14:44
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:01, 10:03, 13:18, 22:09, 23:01
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:01, 10:03, 13:18, 22:09, 23:01
แท๊กซี่ พิษณุโลก - กรุงเทพ ฿ 5,891–7,948 5ชั่วโมง – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถไฟ พิษณุโลก - เชียงใหม่ ฿ 225–980 6ชั่วโมง 8นาที – 7ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:18, 01:49, 04:40, 20:37
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 13:22
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 01:49, 04:40, 20:37
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 01:49, 04:40, 20:37
รถบัส พิษณุโลก - เชียงใหม่ ฿ 438–660 4ชั่วโมง 45นาที – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 00:15, 02:15, 02:30, 03:45, 04:30, 06:30, 08:00, 09:00, 11:20, 20:55, 23:45
เที่ยวบิน พิษณุโลก - เชียงใหม่ ฿ 1,049 4ชั่วโมง 25นาที – 1วัน 2ชั่วโมง 55นาที
 •   ชั้นประหยัด 18:00
แท๊กซี่ พิษณุโลก - เชียงใหม่ ฿ 4,901–7,995 3ชั่วโมง – 5ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
รถบัส พิษณุโลก - สุโขทัย ฿ 130 1ชั่วโมง
 •   เอ็กซ์เพรส 06:30, 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 14:30
แท๊กซี่ พิษณุโลก - สุโขทัย ฿ 1,650–3,520 55นาที – 1ชั่วโมง 54นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถบัส พิษณุโลก - เชียงราย ฿ 710 7ชั่วโมง
 •   เอ็กซ์เพรส 08:30
แท๊กซี่ พิษณุโลก - เชียงราย ฿ 8,250–8,800 6ชั่วโมง – 7ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ พิษณุโลก - พิษณุโลก ฿ 1,700–2,500 1ชั่วโมง 12นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ พิษณุโลก - เพชรบูรณ์ ฿ 3,410–4,400 2ชั่วโมง 30นาที – 3ชั่วโมง 20นาที
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถไฟ พิษณุโลก - อยุธยา ฿ 218–965 3ชั่วโมง 21นาที – 5ชั่วโมง 56นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:01, 00:50, 22:09, 23:01
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 14:44
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:01, 10:03, 13:18, 22:09, 23:01
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:01, 10:03, 13:18, 22:09, 23:01
แท๊กซี่ พิษณุโลก - อยุธยา ฿ 4,901–6,600 4ชั่วโมง – 6ชั่วโมง 20นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
เที่ยวบิน พิษณุโลก - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 1,629–1,950 50นาที – 1ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 09:35, 18:00, 18:20
แท๊กซี่ พิษณุโลก - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 6,050–6,600 5ชั่วโมง 15นาที – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ พิษณุโลก - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 6,270–8,883 5ชั่วโมง 45นาที – 7ชั่วโมง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
รถบัส พิษณุโลก - แม่สอด ฿ 326 4ชั่วโมง 45นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 03:00
แท๊กซี่ พิษณุโลก - แม่สอด ฿ 5,396–6,386 3ชั่วโมง 40นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
แท๊กซี่ พิษณุโลก - กาญจนบุรี ฿ 6,386–7,920 5ชั่วโมง 20นาที – 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ พิษณุโลก - พัทยา ฿ 6,782–7,772 7ชั่วโมง 10นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ พิษณุโลก - ลพบุรี ฿ 3,630–4,950 4ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถไฟ พิษณุโลก - นครสวรรค์ ฿ 110–868 1ชั่วโมง 37นาที – 2ชั่วโมง 37นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:01, 00:50, 22:09, 23:01
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 14:44
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:01, 10:03, 13:18, 22:09, 23:01
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:01, 10:03, 13:18, 22:09, 23:01
แท๊กซี่ พิษณุโลก - นครสวรรค์ ฿ 2,040–3,947 2ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ พิษณุโลก - หนองคาย ฿ 5,971–9,108 6ชั่วโมง – 7ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
รถบัส พิษณุโลก - ลำปาง ฿ 331 3ชั่วโมง 15นาที – 3ชั่วโมง 55นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 02:15, 02:30, 03:45, 04:30, 23:45
รถไฟ พิษณุโลก - ลำปาง ฿ 148–911 4ชั่วโมง 8นาที – 5ชั่วโมง 17นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:18, 01:49, 04:40, 20:37
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 13:22
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 01:49, 04:40, 20:37
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 01:49, 04:40, 20:37
รถไฟ พิษณุโลก - แพร่ ฿ 80–868 2ชั่วโมง 1นาที – 3ชั่วโมง 2นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:18, 01:49, 02:38, 04:40, 20:37
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 13:22
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 01:49, 02:38, 04:40, 13:45, 20:37
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 01:49, 02:38, 04:40, 13:45, 20:37
แท๊กซี่ พิษณุโลก - แพร่ ฿ 3,300 3ชั่วโมง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ พิษณุโลก - น่าน ฿ 4,950 5ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ พิษณุโลก - พิจิตร ฿ 2,100–2,900 1ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถไฟ พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ฿ 71–667 1ชั่วโมง – 1ชั่วโมง 43นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 01:49, 02:38, 04:40, 20:37
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 13:22
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 01:49, 02:38, 04:40, 13:45, 20:37
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 01:49, 02:38, 04:40, 13:45, 20:37
แท๊กซี่ พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ฿ 2,000–2,800 1ชั่วโมง 47นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส พิษณุโลก - ตาก ฿ 412 2ชั่วโมง 30นาที – 3ชั่วโมง
 •   ระหว่างเมือง 07:45, 08:15, 09:00, 09:30
รถไฟ พิษณุโลก - ลำพูน ฿ 221–972 5ชั่วโมง 52นาที – 7ชั่วโมง 8นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:18, 01:49, 04:40, 20:37
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 13:22
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 01:49, 04:40, 20:37
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 01:49, 04:40, 20:37
รถบัส พิษณุโลก - พะเยา ฿ 410–460 6ชั่วโมง – 8ชั่วโมง
 •   ระหว่างเมือง 07:30, 08:00, 08:30
แท๊กซี่ พิษณุโลก - นนทบุรี ฿ 6,545–8,883 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ พิษณุโลก - สมุทรปราการ ฿ 6,545–8,883 6ชั่วโมง 20นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส พิษณุโลก - ระยอง ฿ 627 8ชั่วโมง 10นาที – 8ชั่วโมง 20นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 19:30
แท๊กซี่ เมืองขอนแก่น - กาฬสินธุ์ ฿ 1,600–3,000 1ชั่วโมง 10นาที
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถบัส พิษณุโลก - ขอนแก่น ฿ 421 5ชั่วโมง 25นาที – 6ชั่วโมง 30นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 00:30, 15:00, 18:00, 22:00, 22:45
แท๊กซี่ เมืองขอนแก่น - ชัยภูมิ ฿ 1,700–3,200 1ชั่วโมง 30นาที – 2ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ พิษณุโลก - นครราชสีมา ฿ 4,250–6,072 5ชั่วโมง 45นาที
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถบัส พิษณุโลก - มหาสารคาม ฿ 488 7ชั่วโมง – 7ชั่วโมง 40นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 00:30, 15:00, 18:00, 22:00
รถบัส พิษณุโลก - ยโสธร ฿ 589 9ชั่วโมง – 9ชั่วโมง 30นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 00:30, 15:00, 18:00, 22:00
รถบัส พิษณุโลก - ร้อยเอ็ด ฿ 524–553 7ชั่วโมง 45นาที – 8ชั่วโมง 30นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 00:30, 15:00, 18:00, 22:00
รถบัส พิษณุโลก - เลย ฿ 298 3ชั่วโมง 40นาที – 4ชั่วโมง 10นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 01:00, 22:50, 23:50
รถบัส พิษณุโลก - สกลนคร ฿ 595 7ชั่วโมง 30นาที – 8ชั่วโมง 45นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 01:00, 22:50
รถบัส พิษณุโลก - อุดรธานี ฿ 448 5ชั่วโมง 55นาที – 6ชั่วโมง 15นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 01:00, 22:50
รถไฟ พิษณุโลก - ปทุมธานี ฿ 224–978 3ชั่วโมง 46นาที – 6ชั่วโมง 47นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 00:01, 00:50, 22:09, 23:01
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 14:44
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 00:01, 10:03, 13:18, 22:09, 23:01
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 00:01, 10:03, 13:18, 22:09, 23:01

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์