ตารางเดินรถจากจังหวัดระยอง

ถ้าคุณต้องการเดินทางจากจังหวัดระยองไปยังจุดหมายต่าง ๆ ในประเทศไทย คุณสามารถเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้หลายบริษัท และหลายเส้นทาง ตารางเดินรถจากจังหวัดระยองนี้จะแสดงถึงเวลาออก ปลายทาง ระยะทาง ราคา และบริษัทผู้ให้บริการของแต่ละเส้นทาง เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวก

ตารางโดยสารสาธารณะจากระยอง

รถบัส ระยอง - บุรีรัมย์ ฿ 581 7ชั่วโมง 30นาที – 10ชั่วโมง 16นาที
 •   โกลด์คลาส 06:30, 08:15, 16:00, 17:12, 20:30
รถบัส ระยอง - สุรินทร์ ฿ 630–823 8ชั่วโมง 30นาที – 11ชั่วโมง 18นาที
 •   ชั้นหนึ่ง 20:10
 •   โกลด์คลาส 06:30, 07:01, 16:00, 17:12, 19:01
เรือเฟอร์รี่ ระยอง - เกาะเสม็ด ฿ 100–200 15นาที – 50นาที
 •   สปีดโบ๊ท 08:00, 09:00, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:40, 12:00, 12:20, 13:00, 13:40, 14:00, 14:40, 15:00, 15:20, 16:00, 16:30
 •   เรือเฟอร์รี่ 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:15, 15:00, 16:00, 17:00
แท๊กซี่ ระยอง - เกาะเสม็ด ฿ 2,595–4,956 55นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ระยอง - กรุงเทพ ฿ 210–350 2ชั่วโมง 35นาที – 4ชั่วโมง
 •   ระหว่างเมือง 03:50, 04:00, 04:15, 04:30, 04:55, 05:00, 06:00, 06:25, 07:00, 08:00, 08:25, 09:00, 10:00, 10:30, 10:55, 11:00, 12:00, 12:30, 12:55, 13:00, 14:00, 14:30, 14:55, 15:00, 16:00, 16:25, 17:00, 17:25, 17:30, 17:55, 18:00
 •   รถโดยสารขนาดเล็ก 09:30, 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 16:30
แท๊กซี่ ระยอง - กรุงเทพ ฿ 1,950–12,150 2ชั่วโมง 10นาที – 3ชั่วโมง 30นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   Premium Alphard
 •   Luxury SUV
 •   Toyota Alphard
 •   รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ทพลัส 3 ท่าน
 •   รถยนต์อเนกประสงค์นั่งสบาย 4 ที่นั่ง
 •   รถอเนกประสงค์นั่งสบาย สำหรับผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
รถบัส ระยอง - พัทยา ฿ 1,650 1ชั่วโมง 35นาที
 •   ผู้บริหาร 00:00
รถตู้ ระยอง - พัทยา ฿ 350 2ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง 14:00
แท๊กซี่ ระยอง - พัทยา ฿ 890–3,100 40นาที – 2ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - ระยอง ฿ 800–2,938 50นาที – 2ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   Luxury SUV
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   Luxury SUV
แท๊กซี่ ระยอง - ชลบุรี ฿ 1,390–1,900 1ชั่วโมง 25นาที – 2ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
แท๊กซี่ ระยอง - จันทบุรี ฿ 2,180–4,950 1ชั่วโมง 30นาที – 4ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 1,850–12,150 1ชั่วโมง 49นาที – 3ชั่วโมง 10นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   Premium Alphard
 •   รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง
 •   Toyota Alphard
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ทพลัส 3 ท่าน
 •   รถยนต์อเนกประสงค์นั่งสบาย 4 ที่นั่ง
 •   รถอเนกประสงค์นั่งสบาย สำหรับผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 2,050–12,150 2ชั่วโมง 20นาที – 3ชั่วโมง 30นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   Premium Alphard
 •   รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง
 •   Toyota Alphard
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ทพลัส 3 ท่าน
 •   รถยนต์อเนกประสงค์นั่งสบาย 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - บ้านหาดเล็ก ฿ 4,246–4,477 3ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - ตราด ฿ 2,830–7,480 2ชั่วโมง 30นาที – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
รถตู้ ระยอง - เกาะช้าง ฿ 650 3ชั่วโมง 25นาที – 3ชั่วโมง 35นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง 10:25, 10:35
เรือเฟอร์รี่ ระยอง - เกาะช้าง ฿ 850 3ชั่วโมง 10นาที
 •   สปีดโบ๊ท 10:50
แท๊กซี่ ระยอง - เกาะช้าง ฿ 3,290–7,480 3ชั่วโมง – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   Luxury SUV
แท๊กซี่ ระยอง - หัวหิน ฿ 4,290–7,150 5ชั่วโมง 50นาที – 6ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 2 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - แหลมฉบัง ฿ 1,390–3,100 50นาที – 1ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - ท่าเรือแหลมงอบ ฿ 3,960–4,950 5ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฿ 4,070–4,510 4ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - อรัญประเทศ ฿ 3,525–4,575 4ชั่วโมง – 4ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ ระยอง - บันเตียเมียนเจย ฿ 4,325–5,625 4ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ ระยอง - เสียมราฐ ฿ 8,650–12,460 7ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ ระยอง - นครราชสีมา ฿ 3,960–6,050 5ชั่วโมง 10นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - อยุธยา ฿ 4,290–5,830 3ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - ลพบุรี ฿ 5,500–6,150 4ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ ระยอง - พระตะบอง, บัตตำบอง ฿ 6,500–8,250 5ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
รถบัส ระยอง - เชียงใหม่ ฿ 932–1,223 12ชั่วโมง 55นาที – 17ชั่วโมง 15นาที
 •   ชั้นหนึ่ง 19:37
 •   โกลด์คลาส 14:15, 16:00, 16:30, 17:30
แท๊กซี่ ระยอง - เชียงใหม่ ฿ 9,790–18,590 2ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - กระบี่ ฿ 10,285–12,623 12ชั่วโมง 40นาที – 13ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - อ่าวนาง ฿ 10,285–12,623 12ชั่วโมง 50นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - ภูเก็ต ฿ 780–16,830 48นาที – 13ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - ชัยภูมิ ฿ 7,480–10,285 7ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ระยอง - เชียงราย ฿ 1,008–1,383 15ชั่วโมง 10นาที – 15ชั่วโมง 25นาที
 •   ชั้นหนึ่ง 17:35
 •   โกลด์คลาส 17:05
แท๊กซี่ ระยอง - เชียงราย ฿ 16,363–20,570 13ชั่วโมง 10นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ระยอง - กำแพงเพชร ฿ 641 8ชั่วโมง 40นาที – 8ชั่วโมง 45นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 20:00, 20:05
แท๊กซี่ ระยอง - กาญจนบุรี ฿ 5,143–8,883 4ชั่วโมง 30นาที – 6ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - เพชรบูรณ์ ฿ 7,013–11,220 6ชั่วโมง 50นาที – 7ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ระยอง - ขอนแก่น ฿ 777 9ชั่วโมง 30นาที – 10ชั่วโมง 30นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 12:00, 18:30
แท๊กซี่ ระยอง - ขอนแก่น ฿ 6,050–7,590 7ชั่วโมง 35นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - ลำพูน ฿ 14,960–18,700 10ชั่วโมง 40นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ระยอง - แม่สอด ฿ 803 11ชั่วโมง 10นาที – 11ชั่วโมง 15นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 20:00, 20:05
แท๊กซี่ ระยอง - แม่สอด ฿ 8,789–12,623 8ชั่วโมง 20นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - มหาสารคาม ฿ 11,220–13,558 8ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - นครนายก ฿ 4,208–6,545 3ชั่วโมง 20นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - นครปฐม ฿ 4,675–6,545 3ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ระยอง - นครพนม ฿ 1,204 18ชั่วโมง 40นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 12:00, 18:30
แท๊กซี่ ระยอง - นครพนม ฿ 11,220–14,960 12ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ระยอง - นครสวรรค์ ฿ 528 7ชั่วโมง 15นาที – 8ชั่วโมง
 •   เอ็กซ์เพรส 18:00, 18:05, 20:00, 20:05
แท๊กซี่ ระยอง - นครศรีธรรมราช ฿ 14,025–16,830 13ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ระยอง - น่าน ฿ 901 13ชั่วโมง 27นาที
 •   โกลด์คลาส 17:30, 17:45
แท๊กซี่ ระยอง - น่าน ฿ 14,960–18,700 11ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - หนองคาย ฿ 10,285–13,090 10ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - ปทุมธานี ฿ 3,275–5,423 3ชั่วโมง 5นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ระยอง - พิษณุโลก ฿ 627 7ชั่วโมง 55นาที – 8ชั่วโมง
 •   เอ็กซ์เพรส 18:00, 18:05
แท๊กซี่ ระยอง - พิษณุโลก ฿ 7,013–9,350 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ระยอง - แพร่ ฿ 781–844 11ชั่วโมง 27นาที – 14ชั่วโมง 20นาที
 •   โกลด์คลาส 14:00, 17:30, 17:45
แท๊กซี่ ระยอง - แพร่ ฿ 7,948–10,285 9ชั่วโมง 50นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - ประจวบคีรีขันธ์ ฿ 4,675–6,358 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - สกลนคร ฿ 12,155–14,493 11ชั่วโมง 10นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ระยอง - ศรีสะเกษ ฿ 722–946 9ชั่วโมง 45นาที – 12ชั่วโมง 58นาที
 •   ชั้นหนึ่ง 18:00, 18:26
 •   โกลด์คลาส 06:30, 16:00, 17:12, 19:25, 20:00
แท๊กซี่ ระยอง - ศรีสะเกษ ฿ 11,220–119,680 8ชั่วโมง 10นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - สุโขทัย ฿ 8,811–9,950 8ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
รถบัส ระยอง - ตาก ฿ 698 9ชั่วโมง 40นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 20:05
แท๊กซี่ ระยอง - ตาก ฿ 7,013–8,415 7ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
รถบัส ระยอง - อุตรดิตถ์ ฿ 699–772 10ชั่วโมง 1นาที – 12ชั่วโมง 56นาที
 •   โกลด์คลาส 08:15, 14:00, 14:15, 16:00, 16:30, 17:05, 17:30, 17:45, 20:00
แท๊กซี่ ระยอง - อุตรดิตถ์ ฿ 7,480–9,350 9ชั่วโมง 10นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - สิชล ฿ 12,155–14,493 12ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ระยอง - อุดรธานี ฿ 7,480–8,690 9ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์