ตารางเดินรถจากจังหวัดสระแก้ว

ตารางเดินรถจากจังหวัดสระแก้วไปยังปลายทางต่าง ๆ ในประเทศไทย สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของ www.myontour.com หรือโทรศัพท์ไปที่สถานีรถไฟสระแก้ว เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม การเดินทางโดยรถไฟจากจังหวัดสระแก้ว เป็นวิธีการที่สะดวก ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

ตารางโดยสารสาธารณะจากสระแก้ว

รถตู้ อรัญประเทศ - กรุงเทพ ฿ 350 4ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
แท๊กซี่ อรัญประเทศ - กรุงเทพ ฿ 3,159–6,050 3ชั่วโมง 30นาที – 5ชั่วโมง 1นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   ลักซูรี่เอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้เล็ก 7 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อรัญประเทศ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 2,550–7,150 3ชั่วโมง 10นาที – 5ชั่วโมง 1นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   ลักซูรี่เอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้เล็ก 7 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ อรัญประเทศ - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 3,625–6,050 3ชั่วโมง 30นาที – 5ชั่วโมง 1นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   ลักซูรี่เอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
แท๊กซี่ บันเตียเมียนเจย - พัทยา ฿ 4,325–5,625 4ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   ลักซูรี่เอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ บันเตียเมียนเจย - ตราด ฿ 3,238–6,300 2ชั่วโมง 30นาที – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   ลักซูรี่เอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์