ตารางเดินรถจากจังหวัดสระบุรี

ถ้าคุณต้องการเดินทางจากจังหวัดสระบุรีไปยังจุดหมายใด ๆ ในประเทศไทย คุณสามารถเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะที่มีให้เลือกหลายประเภท ได้แก่ รถไฟ รถประจำทาง และรถโดยสาร
ตารางเดินรถของแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันไปตามเวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ดังนั้นคุณควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
คุณสามารถหาข้อมูลตารางเดินรถจากจังหวัดสระบุรีได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก กรมการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของ www.myontour.com

ตารางโดยสารสาธารณะจากสระบุรี

แท๊กซี่ สระบุรี - กรุงเทพ ฿ 3,200–3,740 1ชั่วโมง 30นาที
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ สระบุรี - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 3,200–3,740 1ชั่วโมง 30นาที
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ สระบุรี - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 3,200–3,740 1ชั่วโมง 40นาที
 •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ สระบุรี - พัทยา ฿ 3,244–4,959 3ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด 3 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถไฟ สระบุรี - อยุธยา ฿ 70–820 36นาที – 59นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 03:00, 03:39, 04:50
 •   ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 12:43, 14:55, 21:05
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 02:29, 03:17, 04:50, 15:45, 16:00
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 02:29, 03:17, 04:50, 14:55, 15:45, 16:00
แท๊กซี่ สระบุรี - อยุธยา ฿ 2,000–2,800 1ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์