ตารางเดินรถจากจังหวัดตรัง

ตารางเดินรถจากจังหวัดตรังแสดงรายละเอียดเวลาออกและถึงของรถประจำทางที่เชื่อมต่อจังหวัดตรังกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ รวมถึงราคาตั๋วและสถานที่ขึ้นลงรถ ผู้ที่ต้องการเดินทางจากจังหวัดตรังสามารถเลือกรถประจำทางได้ตามความสะดวกและความเหมาะสม โดยสามารถเช็คตารางเดินรถได้จากเว็บไซต์ของบริษัทผู้ให้บริการ หรือโทรสอบถามได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง

ตารางโดยสารสาธารณะจากตรัง

รถไฟ ตรัง - กรุงเทพ ฿ 1,160–1,766 16ชั่วโมง 25นาที
 •   ชั้น 1 รถนอนปรับอากาศ 17:00
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 17:00
รถบัส ตรัง - กรุงเทพ ฿ 811 13ชั่วโมง 30นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 17:30
รถตู้ ตรัง - เกาะลันตา ฿ 400–550 3ชั่วโมง
 •   รถตู้ 11:00, 12:00, 14:00, 15:30
แท๊กซี่ ตรัง - เกาะลันตา ฿ 2,975–6,545 2ชั่วโมง 30นาที – 3ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ตรัง - อ่าวนาง ฿ 2,675–5,500 2ชั่วโมง – 2ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
รถบัส ตรัง - ภูเก็ต ฿ 339 5ชั่วโมง
 •   เอ็กซ์เพรส 00:30
เที่ยวบิน ตรัง - ภูเก็ต ฿ 1,879 5ชั่วโมง – 1วัน 5ชั่วโมง 15นาที
 •   ชั้นประหยัด 12:25
แท๊กซี่ ตรัง - ภูเก็ต ฿ 4,473–7,948 3ชั่วโมง 40นาที – 4ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ตรัง - เกาะจำ ฿ 4,237–4,826 3ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
รถตู้ ตรัง - เกาะไหง ฿ 956 3ชั่วโมง 30นาที – 4ชั่วโมง
 •   รถตู้ + เรือเฟอร์รี่ 11:30, 11:40, 11:50, 12:00
แท๊กซี่ ตรัง - เกาะไหง ฿ 1,600–8,250 40นาที – 2ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   ความสะดวกสบาย
 •   เรือหางยาว 3 ที่นั่ง
 •   เรือหางยาว 9 ที่นั่ง
 •   เรือหางยาว 6 ที่นั่ง
 •   เรือหางยาว 12 ที่นั่ง
 •   เรือเร็วส่วนตัว 10 ที่นั่ง
 •   เรือเร็วส่วนตัว 4 ที่นั่ง
รถตู้ ตรัง - เกาะกระดาน ฿ 956 2ชั่วโมง 30นาที – 3ชั่วโมง
 •   รถตู้ + เรือเฟอร์รี่ 11:30, 11:40, 11:50, 12:00
แท๊กซี่ ตรัง - เกาะกระดาน ฿ 1,698–8,239 30นาที – 2ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   เรือหางยาว 6 ที่นั่ง
 •   เรือหางยาว 12 ที่นั่ง
 •   เรือเร็วส่วนตัว 10 ที่นั่ง
 •   เรือเร็วส่วนตัว 4 ที่นั่ง
รถตู้ ตรัง - เกาะมุก ฿ 742 1ชั่วโมง 30นาที – 2ชั่วโมง
 •   รถตู้ + เรือเฟอร์รี่ 11:30, 11:40, 11:50, 12:00
แท๊กซี่ ตรัง - เกาะมุก ฿ 1,270–5,297 15นาที – 2ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   ความสะดวกสบาย
 •   เรือหางยาว 6 ที่นั่ง
 •   เรือหางยาว 12 ที่นั่ง
 •   เรือเร็วส่วนตัว 10 ที่นั่ง
 •   เรือเร็วส่วนตัว 4 ที่นั่ง
รถตู้ ตรัง - เกาะลิบง ฿ 742 2ชั่วโมง – 2ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ + เรือเฟอร์รี่ 11:30, 11:40, 12:00
แท๊กซี่ ตรัง - เกาะลิบง ฿ 1,900–3,300 1ชั่วโมง 30นาที – 1ชั่วโมง 50นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   ความสะดวกสบาย
แท๊กซี่ ตรัง - สตูล ฿ 1,600–7,700 1ชั่วโมง 40นาที – 3ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ตรัง - ท่าเรือรัษฎา ฿ 5,610–7,480 4ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
เที่ยวบิน ตรัง - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 1,679–1,835 1ชั่วโมง 20นาที – 1ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด 09:50, 12:25, 19:20
แท๊กซี่ ตรัง - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 16,478–18,832 13ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
รถไฟ ตรัง - หัวหิน ฿ 262–896 11ชั่วโมง 10นาที – 12ชั่วโมง 8นาที
 •   ชั้น 2 รถนอนปรับอากาศ 13:19, 17:00
 •   ชั้น 2 นอนพัดลม 13:19
 •   ชั้น 2 รถนั่งพัดลม 13:19, 17:00
 •   ชั้น 3 รถนั่งพัดลม 13:19, 17:00

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์