ตารางเดินรถจากจังหวัดตราด

ถ้าคุณต้องการเดินทางจากจังหวัดตราดไปยังจุดหมายต่าง ๆ ในประเทศไทย คุณสามารถเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้หลายบริษัท ซึ่งมีตารางเดินรถและราคาตั๋วที่แตกต่างกัน คุณสามารถเช็คตารางเดินรถและจองตั๋วออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละบริษัท หรือไปซื้อตั๋วที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด

ตารางโดยสารสาธารณะจากตราด

รถบัส ตราด - กรุงเทพ ฿ 316–363 5ชั่วโมง 27นาที – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 10:00
 •   ระหว่างเมือง 04:00, 04:30, 05:00, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30
เที่ยวบิน ตราด - กรุงเทพ ฿ 2,538–2,860 1ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด 13:10, 17:45
แท๊กซี่ ตราด - กรุงเทพ ฿ 3,250–8,030 4ชั่วโมง 20นาที – 7ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถยนต์อเนกประสงค์นั่งสบาย 4 ที่นั่ง
 •   รถอเนกประสงค์นั่งสบาย สำหรับผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
แท๊กซี่ ตราด - ตราด ฿ 900–5,330 30นาที – 3ชั่วโมง
 •   รถตู้เล็ก 5 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   รถตู้เล็ก 5 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ตราด - เกาะกูด ฿ 3,553–7,948 2ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
เรือเฟอร์รี่ ตราด - เกาะหมาก ฿ 600–650 40นาที – 1ชั่วโมง
 •   แคททามารัน 11:30
 •   สปีดโบ๊ท 11:30
แท๊กซี่ ตราด - เกาะหมาก ฿ 4,180–9,350 2ชั่วโมง 15นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
เรือเฟอร์รี่ ตราด - เกาะช้าง ฿ 950 3ชั่วโมง 30นาที
 •   เรือเฟอร์รี่ + แท็กซี่ 13:00
แท๊กซี่ ตราด - เกาะช้าง ฿ 1,991–5,143 1ชั่วโมง 15นาที – 2ชั่วโมง 15นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
 •   รถตู้เล็ก 5 ที่นั่ง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ตราด - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฿ 3,250–8,030 3ชั่วโมง 30นาที – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ทพลัส 3 ท่าน
 •   รถยนต์อเนกประสงค์นั่งสบาย 4 ที่นั่ง
 •   รถอเนกประสงค์นั่งสบาย สำหรับผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถตู้ ตราด - ระยอง ฿ 450–500 2ชั่วโมง – 2ชั่วโมง 40นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง 11:30, 12:00
แท๊กซี่ ตราด - ระยอง ฿ 2,500–5,500 2ชั่วโมง 30นาที – 4ชั่วโมง
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
รถตู้ ตราด - พัทยา ฿ 450–1,000 4ชั่วโมง – 4ชั่วโมง 40นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง 11:20, 11:30, 12:00
แท๊กซี่ ตราด - พัทยา ฿ 3,000–6,227 3ชั่วโมง 20นาที – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
แท๊กซี่ ตราด - ท่าอากาศยานดอนเมือง ฿ 3,450–8,030 4ชั่วโมง – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
 •   ความสะดวกสบาย
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   รถตู้ VIP 8 ที่นั่ง
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ทพลัส 3 ท่าน
 •   รถยนต์อเนกประสงค์นั่งสบาย 4 ที่นั่ง
 •   รถอเนกประสงค์นั่งสบาย สำหรับผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต 2 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
รถบัส ตราด - เสียมราฐ ฿ 1,200 10ชั่วโมง
 •   รถบัส + แท็กซี่ 10:30
เที่ยวบิน ตราด - เสียมราฐ ฿ 2,538 5ชั่วโมง 25นาที – 5ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด 13:10
รถตู้ ตราด - เสียมราฐ ฿ 1,300 10ชั่วโมง
 •   แท็กซี่ + แท็กซี่ 10:30
แท๊กซี่ ตราด - เสียมราฐ ฿ 8,150–10,575 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ ตราด - อรัญประเทศ ฿ 3,450–6,663 3ชั่วโมง 30นาที – 4ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
รถบัส ตราด - พระตะบอง, บัตตำบอง ฿ 1,100 6ชั่วโมง 30นาที
 •   รถบัส + แท็กซี่ 10:30
รถตู้ ตราด - พระตะบอง, บัตตำบอง ฿ 1,100 6ชั่วโมง 30นาที
 •   แท็กซี่ + แท็กซี่ 10:30
แท๊กซี่ ตราด - พระตะบอง, บัตตำบอง ฿ 5,500–6,900 4ชั่วโมง – 4ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ ตราด - บันเตียเมียนเจย ฿ 4,250–6,300 5ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   Luxury SUV
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ ตราด - สัตหีบ ฿ 3,275–4,675 3ชั่วโมง 14นาที – 4ชั่วโมง 30นาที
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ตราด - จันทบุรี ฿ 1,400–3,553 1ชั่วโมง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ตราด - สีหนุวิลล์ ฿ 8,450–8,990 6ชั่วโมง
 •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ ตราด - กำปอต ฿ 10,900–12,150 7ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   คอมฟอร์ต
แท๊กซี่ ตราด - อยุธยา ฿ 5,280–7,480 5ชั่วโมง 30นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ตราด - หัวหิน ฿ 7,480–9,790 8ชั่วโมง – 8ชั่วโมง 20นาที
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ตราด - แหลมฉบัง ฿ 3,553–4,582 3ชั่วโมง 32นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ตราด - เพชรบุรี ฿ 7,948–10,285 9ชั่วโมง 35นาที
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ตราด - ประจวบคีรีขันธ์ ฿ 8,415–12,155 11ชั่วโมง
 •   รถตู้ 9 ที่นั่ง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
แท๊กซี่ ตราด - ปราจีนบุรี ฿ 4,620–9,020 5ชั่วโมง
 •   ชั้นประหยัด
 •   รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
 •   รถตู้ 10 ที่นั่ง
เรือเฟอร์รี่ ตราด - เกาะกง ฿ 1,100–1,300 3ชั่วโมง 30นาที – 4ชั่วโมง 30นาที
 •   แท็กซี่ + เรือเฟอร์รี่ + รถบัส 12:30
 •   Taxi + Ferry + Bus + Boat 12:30
เรือเฟอร์รี่ ตราด - เกาะรง ฿ 1,600 5ชั่วโมง 30นาที
 •   แท็กซี่ + เรือเฟอร์รี่ + รถบัส + เรือเฟอร์รี่ + แท็กซี่ 12:30

ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์