สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) เป็นสถานีขนส่งรถโดยสารทางไกลที่ให้บริการสายใต้และสายตะวันตกเป็นบางส่วน ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สถานีนี้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยมีเนื้อที่รวม 37 ไร่ และมูลค่ารวม 2,200 ล้านบาท

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) มีอาคารหลักสองส่วน คือ อาคารผู้โดยสาร และอาคารชานชาลา โดยมีทางเชื่อม (flyover) ระหว่างสองอาคาร อาคารผู้โดยสารมี 4 ชั้น แบ่งเป็น ชั้น 1 มีแผนกขายตั๋ว และจุดขึ้นลงรถโดยสาร ชั้น 2 มีร้านอาหาร และจุดขึ้นลงรถโดยสาร ชั้น 3 มีสถานที่พักผ่อน และจุดขึ้นลงรถโดยสาร ชั้น 4 มีที่จอดรถ อาคารชานชาลามี 3 ชั้น แบ่งเป็น ชั้น 1 มีร้านค้า และจุดขึ้นลงรถโดยสาร ชั้น 2 มีร้านค้า และจุดขึ้นลงรถโดยสาร ชั้น 3 มีที่จอดรถ

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) ให้บริการรถโดยสารประจำทางไปยังภาคใต้ของประเทศไทย เช่น จังหวัดกระบี่,สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, ภูเก็ต, และหาดใหญ่ รวมทั้งสายตะวันตกบางส่วน เช่น กาญจนบุรี, ราชบุรี, และเพชรบุรี สถานีนี้มีผู้ให้บริการรถโดยสารหลายราย เช่น บขส.999, กรุงสยามทัวร์, บางกอกบัสไลน์, โชคอนันต์ทัวร์, ปิยะรุ่งเรืองทัวร์, นครศรีร่มเย็นทัวร์ และอื่นๆ

จุดเชื่อมต่อและการเดินทางจากสถานีขนส่งสายใต้

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) สามารถเดินทางไปยังสถานีได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น รถแท็กซี่, รถไฟฟ้าบีทีเอส, รถโดยสารประจำทาง, และรถไฟใต้ดิน เอ็มอาร์ที วิธีที่สะดวกที่สุดอาจใช้ แท็กซี่ แม้ว่าอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ท่านสามารถลองลดระยะทางโดยการขนส่งสาธารณะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ไปยัง สถานีสยาม และเปลี่ยนรถไฟฟ้าสายสีลม ไปลงยังสถานีบางหว้า และท่านสามารถขึ้นรถบัส หรือรถแท็กซี่ ไปยัง สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่) สำหรับรถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารสาย 28 (สายอำเภอไทรน้อย) หรือ 159 164 หรือ 177 หรือ 183 หรือ 201 หรือ 515 หรือ 539 หรือ 542 แนะนำให้ใช้สาย 515 เนื่องจากไม่มีป้ายหยุดรถโดยสารมากจึงสามารถใช้เวลาถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้น

เส้นทางนิยมจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)

รถบัส กรุงเทพ – หาดใหญ่ ฿ 860–1,380 14ชั่วโมง – 22ชั่วโมง 45นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 06:25, 16:30, 17:00, 17:20, 18:30, 19:00
 •   วีไอพี 15:30, 16:10
 •   วีไอพี 24 17:50
 •   รถบัส + รถตู้ 19:00
 •   รถบัสวีไอพี 19:00
รถบัส กรุงเทพ – ภูเก็ต ฿ 784–1,223 12ชั่วโมง – 20ชั่วโมง 39นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 06:45, 16:30, 16:45, 18:00, 19:00, 19:20
 •   วีไอพี 24 17:30, 18:30
 •   วีไอพี 33 18:50
 •   วีไอพี 30 18:00
 •   รถบัส + รถตู้ 19:00
รถบัส กรุงเทพ – กระบี่ ฿ 740–1,140 10ชั่วโมง 40นาที – 19ชั่วโมง 48นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 17:30, 17:45, 18:40, 19:00
 •   วีไอพี 24 18:50
รถบัส กรุงเทพ – ระนอง ฿ 538–840 9ชั่วโมง – 14ชั่วโมง 18นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 17:00
 •   วีไอพี 33 08:15, 19:00
 •   วีไอพี 19:30
 •   เอ็กซ์เพรส 44 19:50
รถบัส กรุงเทพ – สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี ฿ 612–1,000 9ชั่วโมง 40นาที – 16ชั่วโมง 12นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 16:00, 17:00, 17:15, 17:32, 18:15, 18:35
 •   วีไอพี 07:30, 17:30, 18:10, 18:30
 •   วีไอพี 24 19:00, 19:30
 •   วีไอพี 32 18:50
 •   เอ็กซ์เพรส 42 19:50
 •   วีไอพี 30 19:00
รถบัส กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี ฿ 612–1,020 10ชั่วโมง – 16ชั่วโมง 10นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 06:45, 16:00, 16:30, 16:45, 17:00, 17:05, 17:15, 17:30, 17:32, 18:00, 18:05, 18:15, 18:35, 19:00
 •   รถบัส 19:00
 •   รถบัสวีไอพี 19:00

เส้นทางไปสถานีขนส่งกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)

รถบัส หาดใหญ่ – กรุงเทพ ฿ 860–1,017 11ชั่วโมง 30นาที – 18ชั่วโมง 9นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 15:30, 16:30, 18:00
 •   วีไอพี 17:00
รถบัส ภูเก็ต – กรุงเทพ ฿ 784–1,223 12ชั่วโมง 45นาที – 14ชั่วโมง 27นาที
 •   วีไอพี 24 15:30, 17:00
 •   เอ็กซ์เพรส 07:30, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00
 •   วีไอพี 33 15:40, 18:30
รถบัส กระบี่ – กรุงเทพ ฿ 740–980 12ชั่วโมง – 14ชั่วโมง 7นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 16:00, 17:00
รถบัส ระนอง – กรุงเทพ ฿ 630–899 9ชั่วโมง 30นาที – 10ชั่วโมง
 •   วีไอพี 24 19:00
 •   เอ็กซ์เพรส 44 19:30
 •   วีไอพี 33 07:30, 19:30
ค้นหาเส้นทางและจองตั๋วออนไลน์
ที่ตั้ง/ ที่อยู่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)

บนถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ตารางเดินรถโดยสารจากสายใต้ใหม่ จองออนไลน์ได้ทุกวัน

รถบัส กรุงเทพ – ชุมพร ฿ 470–951 6ชั่วโมง 30นาที – 12ชั่วโมง 2นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 06:25, 09:00, 12:00, 16:00, 16:30, 16:35, 17:00, 17:05, 17:20, 17:32, 18:05, 18:15, 19:00
 •   วีไอพี 20:00
รถบัส กรุงเทพ – ตรัง ฿ 779 21ชั่วโมง 3นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 17:05, 18:05
รถบัส กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ฿ 696–1,203 9ชั่วโมง 30นาที – 19ชั่วโมง 5นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 06:25, 15:30, 16:00, 16:30, 16:35, 17:00, 17:05, 17:15, 17:20, 17:30, 17:32, 18:05, 18:30
 •   วีไอพี 15:30, 16:10, 17:30, 17:40, 18:10, 18:30
 •   วีไอพี 24 17:50
รถบัส กรุงเทพ – นราธิวาส ฿ 1,049–1,618 17ชั่วโมง – 1วัน 1ชั่วโมง 1นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 15:30, 17:00
รถบัส กรุงเทพ – ปัตตานี ฿ 965–1,482 13ชั่วโมง – 23ชั่วโมง 15นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 15:30, 17:00
รถบัส กรุงเทพ – พังงา ฿ 703–1,140 10ชั่วโมง 50นาที – 19ชั่วโมง 8นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 06:45, 16:30, 16:45, 18:00
 •   วีไอพี 24 17:30, 18:30, 19:05
 •   วีไอพี 19:05
รถบัส กรุงเทพ – พัทลุง ฿ 774–1,219 9ชั่วโมง 50นาที – 20ชั่วโมง 41นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 06:25, 15:30, 16:30, 16:35, 17:00, 17:15, 17:20, 18:30
 •   วีไอพี 15:30, 16:10
 •   วีไอพี 24 17:50
รถบัส กรุงเทพ – สตูล ฿ 887–928 15ชั่วโมง – 1วัน 7นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 16:35, 17:05, 17:15, 17:30
รถบัส กรุงเทพ – สงขลา ฿ 886–1,068 14ชั่วโมง – 22ชั่วโมง 1นาที
 •   วีไอพี 17:30, 17:40
 •   เอ็กซ์เพรส 16:00, 16:30
สถานีขนส่งผู้โดยสารยอดนิยม