Sakon Nakhon Provincial Bus Terminal

ตารางเดินรถจากจังหวัดสกลนคร

ถ้าคุณต้องการเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในภาคอีสาน คุณสามารถใช้บริการรถโดยสารจากจังหวัดสกลนครได้ มีรถออกจากสถานีขนส่งสาธารณะสกลนครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 18.00 น. คุณสามารถเลือกรถประเภทต่างๆ เช่น รถปรับอากาศ รถพัดลม หรือรถวีไอพี โดยมีราคาตั้งแต่ 100 บาทถึง 300 บาท เมื่อเลือกรถแล้ว คุณสามารถจองที่นั่งผ่านเว็บไซต์หรือโทรศัพท์ไปยังสถานีขนส่งได้

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนคร

บขส.สกลนคร แห่งที่ 1 ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000

สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 เทศบาลนครสกลนคร
ตำบล ธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000

ตารางโดยสารสาธารณะจากสกลนคร

แท๊กซี่ สกลนคร - พัทยา ฿ 9,988–12,488 11ชั่วโมง 30นาที
  •   รถตู้ลักซูรี่วีไอพี 9 ที่นั่ง
  •   คอมฟอร์ต 3 ที่นั่ง