ตารางเดินรถจากจังหวัดสุโขทัย

ถ้าคุณต้องการเดินทางจากจังหวัดสุโขทัยไปยังจุดหมายต่าง ๆ ในประเทศไทย คุณสามารถเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟได้ บริการรถโดยสารประจำทางมีหลายเส้นทางให้เลือก และมีเวลาออกและถึงตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ บริการรถไฟมีเส้นทางจากสุโขทัยไปกรุงเทพฯ และชุมทางพิษณุโลก และมีเวลาออกและถึงตามตารางเวลาของการรถไฟ คุณสามารถตรวจสอบตารางเดินรถและราคาตั๋วได้จากเว็บไซต์หรือโทรศัพท์ของบริษัทผู้ให้บริการ

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย

ถนนบายพาส ตำบลปากแคว อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย

ตารางโดยสารสาธารณะจากสุโขทัย

รถบัส สุโขทัย - กรุงเทพ ฿ 730–840 7ชั่วโมง
 •   วีไอพี 09:00
 •   เอ็กซ์เพรส 09:30, 10:00, 21:00
เที่ยวบิน สุโขทัย - กรุงเทพ ฿ 1,710 1ชั่วโมง 20นาที
 •   ชั้นประหยัด 17:50
รถบัส สุโขทัย - อยุธยา ฿ 670–800 6ชั่วโมง
 •   วีไอพี 09:00
 •   เอ็กซ์เพรส 09:30, 10:00, 21:00, 21:30
เที่ยวบิน สุโขทัย - เชียงใหม่ ฿ 2,979 4ชั่วโมง 55นาที
 •   ชั้นประหยัด 08:50
รถบัส สุโขทัย - เชียงใหม่ ฿ 600–874 5ชั่วโมง 30นาที
 •   เอ็กซ์เพรส 08:15, 09:30, 10:45
 •   แท็กซี่ + เอ็กซ์เพรส 08:15, 09:30, 10:45
เที่ยวบิน สุโขทัย - ตราด ฿ 2,979 3ชั่วโมง 50นาที – 9ชั่วโมง 5นาที
 •   ชั้นประหยัด 08:50
เที่ยวบิน สุโขทัย - ลำปาง ฿ 2,979 4ชั่วโมง 35นาที – 5ชั่วโมง 20นาที
 •   ชั้นประหยัด 08:50
รถบัส สุโขทัย - เชียงใหม่ ฿ 874 5ชั่วโมง 30นาที
 •   แท็กซี่ + เอ็กซ์เพรส 08:15, 09:30, 10:45
เที่ยวบิน สุโขทัย - เชียงใหม่ ฿ 2,979 4ชั่วโมง 55นาที
 •   ชั้นประหยัด 08:50
แท๊กซี่ สุโขทัย - เชียงใหม่ ฿ 5,720 5ชั่วโมง
 •   รถตู้วีไอพี 9 ที่นั่ง